Symposium: Extending the Life Cycle of Legacy Software.

Tember IT Training en Bixoft organiseren in samenwerking met IBM en Guide-Share Europe een symposium onder de titel "Extending the Life Cycle of Legacy Applications"

Het symposium zal zich voornamelijk richten op beslissers inzake vernieuwings- en conversie-projecten, en hun senior technische adviseurs. Hierbij denken wij niet enkel aan Assembler-to-Cobol trajecten, maar ook aan conversie-trajecten waarbij oudere 3GL-applicaties moeten worden omgezet naar C, C++, Java, of andere tegenwoordig meer in zwang zijnde talen.

Het is de bedoeling niet alleen stil te staan bij de te behalen voordelen, maar ook en met name bij de problemen die men kan verwachten bij het ingaan van dergelijke software vernieuwingstrajecten. Wij zullen de verschillende alternatieve marsroutes belichten en de bijbehorende succes- en faal-factoren inventariseren.

Ook nu, net als in de diverse afgelopen jaren, is en blijft er een behoefte om oude software te onderhouden. De budgetten zijn echter aanzienlijk kleiner geworden. Dit confronteert ons met de vraag wat we moeten doen met die oude software, en hoe we dat kunnen aanpakken. Onze hoofdspreker zal een analyse geven - gesteund door verschillend bronnen van wetenschappelijk onderzoek - van vijf belangrijke benaderingen van het legacy software vraagstuk, elk hiervan met zijn eigen sterktes en zwaktes.

Legacy software wordt veelvuldig gezien als "tientallen jaren oude, onaanpasbare, monolithische spaghetti software", hetgeen meestal als een risico-factor wordt gezien voor toekomstige groei van de onderneming. Hoewel er wel wat valt te zegen voor deze benadering, dient men zich toch ook te beseffen, dat oude software nu net software is met een lange (en rijke!) historie van onderhoud, functionele uitbreidingen, etc. Blijkbaar heeft het bedrijf het dus al die jaren de moeite waard gevonden om te blijven investeren in die software.
Het natuurlijk gevolg van veel onderhoud over een lange periode is dat de wijzigingen zijn aangebracht door verschillende programmeurs met verschillende vaardigeheidsniveau's op verschillende tijden en met verschillende normen voor 'netjes programmeren' - om nog maar te zwijgen van het niveau en de kwaliteit van de documentatie.
Aldus verklaart een lange onderhouds-historie voor belangrijke, cruciale programmatuur ook - althans ten dele - het monolithische aspect van veel legacy applicaties.

Uw software kan dus van het oude, niet uitbreidbare, monolithische soort zijn, maar haar kwaliteiten (zowel ten goede als ten kwade) zijn in hoge mate gerelateerd aan de lange levensduur van diezelfde programmatuur. En die is op haar beurt weer bepaald door het overduidelijke belang van die software voor het functioneren van uw bedrijf.

Moet dergelijke software vervangen worden? Behoeft zij een face-lift? Of zelfs een verjongingskuur? Dit symposium zal u de inzichten verschaffen die u nodig heeft om de status en onderhouds-opties voor uw software beter in te kunnen schatten, en om de consequenties te overzien van de keuzes die u - uiteindelijk - zult moeten maken. De juiste beslissing bespaart u een vermogen, maar hoe weet u van te voren welke beslissing uiteindelijk de beste zal blijken te zijn?

Onze sprekers en hun onderwerpen:

Hoofdspreker:
pasfoto van John Ehrman Dr. John R. Ehrman van IBM. Dr. Ehrman is binnen IBM verantwoordelijk voor de planning van alle ontwikkeling en onderhoud aan de High Level Assembler als software produkt. Hij heeft het initiatief genomen om de High Level Assembler in het leven te roepen als opvolger van de oudere Assembler F en Assembler H. Dientengevolge wordt hij ook wel de "father of HLASM" genoemd.
Dr. Ehrman zal zijn uitstekende college "Continuing to Profit from Legacy Assembler Code" presenteren. Dit college bevat een grondig overzicht van de manieren waarop u uw legacy applicatie kunt aanpakken, inclusief een zorgvuldige analyse van elke mogelijke benadering. Delen hiervan zullen zeker op uw software van toepassing zijn. Uiteindelijk zult u wensen, dat u dit alles jaren eerder geweten had.

Overige sprekers in alfabetische volgorde:

Dhr. W.B.C. Ebbinkhuijsen
pasfoto van Wim Ebbinkhuijsen Wim Ebbinkhuijsen is gedurende een groot aantal jaren intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de COBOL taal en haar diverse standaarden. Hij is auteur van een aantal zeer goede Nederlandstalige COBOL handboeken.
De heer Ebbinkhuijsen was lid van de Nederlandse COBOL Commissie sinds 1967, voorzitter sinds 1978. Hij was initiatiefnemer en vertegenwoordiger van Nederland in de ISO COBOL Working Group sinds 1979. Van 1983 tot 1990 was Wim eerst lid en later voorzitter van de examencommissie COBOL. Hij was lid van de ANSI COBOL Commissie X3J4 van 1998 tot en met 2001.

Dhr. A.F. Kornelis
Abe Kornelis is ondernemer en eigenaar van B.V. Bixoft, een nederlands bedrijf dat zich specialiseert in de behandeling van mainframe programmatuur die geschreven is in assembler. Gedurende bijna twintig jaar is hij consultant geweest op dit gebied. Hij is betrokken geweest bij verschillende software vernieuwingsprojecten voor grote complexe applicaties, zowel in assembler als in high-level languages (Cobol, RPG, PL/I).
Abe Kornelis was lid van het team dat een dergelijk project tot een groot succes maakte - nadat het project zich onder het voorgaande team langzaam aan had ontwikkeld tot een volledige mislukking.
Welke lessen die daar geleerd zijn kunt u toepassen in uw eigen project? Dhr. Kornelis zal een kort overzicht geven van de gebeurtenissen die eerst tot falen leidden, en vervolgens toch nog tot succes.

Prof. Dr. C. Verhoef
pasfoto van Chris Verhoef Dr. Chris Verhoef heeft uitgebreid onderzoek gedaan op het gebied van software vernieuwingsprocessen, waaronder taal-conversies. Een deel van de wetenschappelijke onderbouwing van het werk van Dr. John Ehrman is afkomstig van het werk van Chris Verhoef. Dr. Verhoef is begenadigde en boeiende spreker, die enkele belangrijke aspecten zal belichten van het beslissingsproces dat leidt tot het starten van projecten inzake software verniewing.

Details:

De deelnemers krijgen een documentatie-map met onder andere:

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met Tember: 026 - 44 22 907. Gaarne even vragen naar Ronald Vader of Rawi Marapin.
Ook kunt u mailen of bellen met Abe Kornelis: 06 - 227 554 01.


Opmerkingen? Vragen? Meer informatie? Klik het onderwerp van uw keuze aan, of e-mail ons met uw vragen.


 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]