HLASM - Lijst van alle Opcodes en Functie Codes, op volgorde van Mnemonic

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Zowel gangbare als vervallen instructies
  • Wel Opcodes, geen Directives
  • Wel Functie codes, geen Extended mnemonics
  • op volgorde van Mnemonic

 

Mnemonic Opcode Masker Naam
A 5A   Add
AACAC B2D8   Add ACcumulator to ACcumulator
AACDR B2D0   Add to ACcumulator Double hfp Register
AACER B2D1   Add to ACcumulator Exponential hfp Register
AD 6A   Add Double hfp
ADB ED1A   Add Double Bfp
ADBR B31A   Add Double Bfp Register
ADR 2A   Add Double hfp Register
ADRN B2C0   Add Double hfp with RouNding
ADTR B3D2   Add Double Tfp Register
ADTRA B3D2   Add Double Tfp Register Alternative
AE 7A   Add Exponential hfp
AEB ED0A   Add Exponential Bfp
AEBR B30A   Add Exponential Bfp Register
AER 3A   Add Exponential hfp Register
AERN B2C1   Add Exponential hfp with RouNding
AFI C29   Add Fullword Immediate
AG E308   Add Grande
AGF E318   Add Grande with Fullword
AGFI C28   Add Grande with Fullword Immediate
AGFR B918   Add Grande with Fullword Register
AGHI A7B   Add Grande with Halfword Immediate
AGHIK ECD9   Add Grande with Halfword Immediate Keeping source data
AGR B908   Add Grande Register
AGRK B9E8   Add Grande Register Keeping source data
AGSI EB7A   Add Grande with Signed Immediate
AH 4A   Add Halfword
AHHHR B9C8   Add High and High to High Register
AHHLR B9D8   Add High and High to Low Register
AHI A7A   Add Halfword Immediate
AHIK ECD8   Add Halfword Immediate Keeping source data
AHY E37A   Add Halfword Yonder
AIH CC8   Add Immediate High
AL 5E   Add Logical
ALC E398   Add Logical with Carry
ALCG E388   Add Logical with Carry Grande
ALCGR B988   Add Logical with Carry Grande Register
ALCR B998   Add Logical with Carry Register
ALFI C2B   Add Logical Fullword Immediate
ALG E30A   Add Logical Grande
ALGF E31A   Add Logical Grande with Fullword
ALGFI C2A   Add Logical Grande with Fullword Immediate
ALGFR B91A   Add Logical Grande with Fullword Register
ALGHSIK ECDB   Add Logical Grande with Halfword Signed Immediate Keeping source data
ALGR B90A   Add Logical Grande Register
ALGRK B9EA   Add Logical Grande Register Keeping source data
ALGSI EB7E   Add Logical Grande with Signed Immediate
ALHHHR B9CA   Add Logical High and High to High Register
ALHHLR B9DA   Add Logical High and High to Low Register
ALHSIK ECDA   Add Logical with Halfword Signed Immediate Keeping source data
ALR 1E   Add Logical Register
ALRK B9FA   Add Logical Register Keeping source data
ALSI EB6E   Add Logical with Signed Immediate
ALSIH CCA   Add Logical with Signed Immediate High
ALSIHN CCB   Add Logical with Signed Immediate High No cc
ALY E35E   Add Logical Yonder
AMCLHI A34   And MilliCode register Left High Immediate
ANUM EA04   ???
AP FA   Add Packed decimal
AR 1A   Add Register
ARK B9F8   Add Register Keeping source data
ASI EB6A   Add with Signed Immediate
ASR A34   And Special Register
ATND B294   ArcTaNgent of Double hfp
ATNE B295   ArcTaNgent of Exponential hfp
AU 7E   Add Unnormalized hfp
AUR 3E   Add Unnormalized hfp Register
AW 6E   Add Wide unnormalized hfp
AWR 2E   Add Wide unnormalized hfp Register
AXBR B34A   Add eXtended Bfp Register
AXR 36   Add eXtended hfp Register
AXTR B3DA   Add eXtended Tfp Register
AXTRA B3DA   Add eXtended Tfp Register Alternative
AY E35A   Add Yonder
BAKR B240   Branch And stacK Register
BAL 45   Branch And Link
BALR 05   Branch And Link Register
BAS 4D   Branch And Save
BASR 0D   Branch And Save Register
BASSM 0C   Branch And Save and Set Mode
BC 47   Branch on Condition
BCR 07   Branch on Condition Register
BCT 46   Branch on CounT
BCTG E346   Branch on CounT Grande
BCTGR B946   Branch on CounT Grande Register
BCTR 06   Branch on CounT Register
BDIL EA01   ???
BIFLAG EA0C   ???
BPP C7   Branch Prediction Preload
BPRP C5   Branch Prediction Relative Preload
BRAS A75   Branch Relative And Save
BRASL C05   Branch Relative And Save Long
BRC A74   Branch Relative on Condition
BRCL C04   Branch Relative on Condition Long
BRCT A76   Branch Relative on CounT
BRCTG A77   Branch Relative on CounT Grande
BRCTH CC6   Branch Relative on CounT High
BRFLG AA   BRanch on FLaGs
BRS ????   Branch Relative Special
BRXH 84   Branch Relative on indeX High
BRXHG EC44   Branch Relative on indeX High Grande
BRXLE 85   Branch Relative on indeX Low or Equal
BRXLG EC45   Branch Relative on indeX Low or equal Grande
BSA B25A   Branch and Set Authority
BSG B258   Branch in Subspace Group
BSM 0B   Branch and Set Mode
BXH 86   Branch on indeX High
BXHG EB44   Branch on indeX High Grande
BXLE 87   Branch on indeX Low or Equal
BXLEG EB45   Branch on indeX Low or Equal Grande
C 59   Compare
CCSB B2CA   Compare Character String Bytes
CD 69   Compare Double hfp
CDB ED19   Compare Double Bfp
CDBR B319   Compare Double Bfp Register
CDFBR B395   Convert to Double bfp from Fixed creating Bfp from Register
CDFBRA B395   Convert to Double bfp from Fixed creating Bfp from Register Alternative
CDFR B3B5   Convert to Double hfp from Fixed Register
CDFTR B951   Convert to Double tfp from Fullword creating Tfp from Register
CDGBR B3A5   Convert to Double bfp from Grande creating Bfp from Register
CDGBRA B3A5   Convert to Double bfp from Grande creating Bfp from Register Alternative
CDGR B3C5   Convert to Double hfp from Grande Register
CDGTR B3F1   Convert to Double tfp from Grande creating Tfp from Register
CDGTRA B3F1   Convert to Double tfp from Grande creating Tfp from Register Alternative
CDLFBR B391   Convert to Double bfp from Logical Fullword creating Bfp from Register
CDLFTR B953   Convert to Double tfp from Logical Fullword creating Tfp from Register
CDLGBR B3A1   Convert to Double bfp from Logical Grande creating Bfp from Register
CDLGTR B952   Convert to Double tfp from Logical Grande creating Tfp from Register
CDR 29   Compare Double hfp Register
CDS BB   Compare Double and Swap
CDSG EB3E   Compare Double and Swap Grande
CDSTR B3F3   Convert to Double tfp from Signed packed creating Tfp from Register
CDSY EB31   Compare Double and Swap Yonder
CDTR B3E4   Compare Double Tfp Register
CDUTR B3F2   Convert to Double tfp from Unsigned packed creating Tfp from Register
CDZT EDAA   Convert Decimal to double tfp from Zoned creating Tfp
CE 79   Compare Exponential hfp
CEB ED09   Compare Exponential Bfp
CEBR B309   Compare Exponential Bfp Register
CEDTR B3F4   Compare biased Exponent Double Tfp Register
CEFBR B394   Convert to Exponential from Fixed creating Bfp from Register
CEFBRA B394   Convert to Exponential from Fixed creating Bfp from Register Alternative
CEFR B3B4   Convert to Exponential hfp from Fixed Register
CEGBR B3A4   Convert to Exponential from Grande creating Bfp from Register
CEGBRA B3A4   Convert to Exponential from Grande creating Bfp from Register Alternative
CEGR B3C4   Convert to Exponential hfp from Grande Register
CELFBR B390   Convert to Exponential from Logical Fullword creating Bfp from Register
CELGBR B3A0   Convert to Exponential from Logical Grande creating Bfp from Register
CER 39   Compare Exponential hfp Register
CEXTR B3FC   Compare biased Exponent eXtended Tfp Register
CFC B21A   Compare and Form Codeword
CFDBR B399   Convert to Fixed from Double Bfp Register
CFDBRA B399   Convert to Fixed from Double Bfp Register Alternative
CFDR B3B9   Convert to Fixed from Double hfp Register
CFDTR B941   Convert to Fixed from Double Tfp Register
CFEBR B398   Convert to Fixed from Exponential Bfp Register
CFEBRA B398   Convert to Fixed from Exponential Bfp Register Alternative
CFER B3B8   Convert to Fixed from Exponential hfp Register
CFI C2D   Compare Fullword Immediate
CFXBR B39A   Convert to Fixed from eXtended Bfp Register
CFXBRA B39A   Convert to Fixed from eXtended Bfp Register Alternative
CFXR B3BA   Convert to Fixed from eXtended hfp Register
CFXTR B949   Convert to Fixed from eXtended Tfp Register
CG E320   Compare Grande
CGDBR B3A9   Convert to Grande from Double Bfp Register
CGDBRA B3A9   Convert to Grande from Double Bfp Register Alternative
CGDR B3C9   Convert to Grande from Double hfp Register
CGDTR B3E1   Convert to Grande from Double Tfp Register
CGDTRA B3E1   Convert to Grande from Double Tfp Register Alternative
CGEBR B3A8   Convert to Grande from Exponential Bfp Register
CGEBRA B3A8   Convert to Grande from Exponential Bfp Register Alternative
CGER B3C8   Convert to Grande from Exponential hfp Register
CGF E330   Compare Grande with Fullword
CGFI C2C   Compare Grande with Fullword Immediate
CGFR B930   Compare Grande with Fullword Register
CGFRL C6C   Compare Grande with Fullword Relative Long
CGH E334   Compare Grande with Halfword
CGHI A7F   Compare Grande with Halfword Immediate
CGHRL C64   Compare Grande with Halfword Relative Long
CGHSI E558   Compare Grande with Halfword Signed Immediate
CGIB ECFC   Compare Grande Immediate and Branch
CGIJ EC7C   Compare Grande Immediate and Jump
CGIT EC70   Compare Grande Immediate and Trap
CGR B920   Compare Grande Register
CGRB ECE4   Compare Grande Register and Branch
CGRJ EC64   Compare Grande Register and Jump
CGRL C68   Compare Grande Relative Long
CGRT B960   Compare Grande Register and Trap
CGXBR B3AA   Convert to Grande from eXtended Bfp Register
CGXBRA B3AA   Convert to Grande from eXtended Bfp Register Alternative
CGXR B3CA   Convert to Grande from eXtended hfp Register
CGXTR B3E9   Convert to Grande from eXtended Tfp Register
CGXTRA B3E9   Convert to Grande from eXtended Tfp Register Alternative
CH 49   Compare Halfword
CHF E3CD   Compare High and Fullword
CHHR B9CD   Compare High and High Register
CHHSI E554   Compare Halfword with Halword Signed Immediate
CHI A7E   Compare Halfword Immediate
CHLR B9DD   Compare High and Low Register
CHRL C65   Compare Halfword Relative Long
CHSC B25F   CHannel Subsystem Call
CHSI E55C   Compare Halfword Signed Immediate
CHY E379   Compare Halfword Yonder
CIB ECFE   Compare Immediate and Branch
CIH CCD   Compare Immediate High
CIJ EC7E   Compare Immediate and Jump
CIT EC72   Compare Immediate and Trap
CKSM B241   ChecKSuM
CL 55   Compare Logical
CLAC B2DA   CLear ACcumulator
CLC D5   Compare Logical Characters
CLCL 0F   Compare Logical Characters Long
CLCLE A9   Compare Logical Characters Long Extended
CLCLU EB8F   Compare Logical Characters Long Unicode
CLFDBR B39D   Convert to Logical Fullword from Double Bfp Register
CLFDTR B943   Convert to Logical Fullword from Double Tfp Register
CLFEBR B39C   Convert to Logical Fullword from Exponential Bfp Register
CLFHSI E55D   Compare Logical Fullword with Halfword Signless Immediate
CLFI C2F   Compare Logical Fullword Immediate
CLFIT EC73   Compare Logical Fullword Immediate and Trap
CLFXBR B39E   Convert to Logical Fullword from eXtended Bfp Register
CLFXTR B94B   Convert to Logical Fullword from eXtended Tfp Register
CLG E321   Compare Logical Grande
CLGDBR B3AD   Convert to Logical Grande from Double Bfp Register
CLGDTR B942   Convert to Logical Grande from Double Tfp Register
CLGEBR B3AC   Convert to Logical Grande from Exponential Bfp Register
CLGF E331   Compare Logical Grande with Fullword
CLGFI C2E   Compare Logical Grande with Fullword Immediate
CLGFR B931   Compare Logical Grande with Fullword Register
CLGFRL C6E   Compare Logical Grande with Fullword Relative Long
CLGHRL C66   Compare Logical Grande with Halfword Relative Long
CLGHSI E559   Compare Logical Grande with Halfword Signless Immediate
CLGIB ECFD   Compare Logical Grande Immediate and Branch
CLGIJ EC7D   Compare Logical Grande Immediate and Jump
CLGIT EC71   Compare Logical Grande Immediate and Trap
CLGR B921   Compare Logical Grande Register
CLGRB ECE5   Compare Logical Grande Register and Branch
CLGRJ EC65   Compare Logical Grande Register and Jump
CLGRL C6A   Compare Logical Grande Relative Long
CLGRT B961   Compare Logical Grande Register and Trap
CLGT EB2B   Compare Logical Grande and Trap
CLGXBR B3AE   Convert to Logical Grande from eXtended Bfp Register
CLGXTR B94A   Convert to Logical Grande from eXtended Tfp Register
CLHF E3CF   Compare Logical High and Fullword
CLHHR B9CF   Compare Logical High and High Register
CLHHSI E555   Compare Logical Halfword with Halfword Signless Immediate
CLHLR B9DF   Compare Logical High and Low Register
CLHRL C67   Compare Logical with Halfword Relative Long
CLI 95   Compare Logical Immediate
CLIB ECFF   Compare Logical Immediate and Branch
CLIH CCF   Compare Logical Immediate High
CLIJ EC7F   Compare Logical Immediate and Jump
CLIY EB55   Compare Logical Immediate Yonder
CLM BD   Compare Logical characters under Mask
CLMH EB20   Compare Logical characters under Mask High
CLMY EB21   Compare Logical characters under Mask Yonder
CLR 15   Compare Logical Register
CLRB ECF7   Compare Logical Register and Branch
CLRCH 9F01   CLeaR CHannel
CLRIO 9D01   CLeaR I/O
CLRJ EC77   Compare Logical Register and Jump
CLRL C6F   Compare Logical Relative Long
CLRNG B2CB   Compare Logical for RaNGe check
CLRP B215   CLeaR Page
CLRT B973   Compare Logical Register and Trap
CLST B25D   Compare Logical STring
CLT EB23   Compare Logical and Trap
CLY E355   Compare Logical Yonder
CMPS 0109   Clear Message Path State
CMPSC B263   CoMPreSsion Call
CMSG 0105   Clear MeSsaGe
COMP EA05   ???
CONCS B200   CONnect Channel Set
COSD B28A   COSine of Double hfp
COSE B28B   COSine of Exponential hfp
CP F9   Compare Packed decimal
CPSDR B372   CoPy Sign Double floating point Register
CPYA B24D   CoPY Access
CR 19   Compare Register
CRB ECF6   Compare Register and Branch
CRDTE B98F   Compare and Replace Dat Table Entry
CRJ EC76   Compare Register and Jump
CRL C6D   Compare Relative Long
CRT B972   Compare Register and Trap
CS BA   Compare and Swap
CSCH B230   Clear SubCHannel
CSDTR B3E3   Convert to Signed packed from Double Tfp Register
CSG EB30   Compare and Swap Grande
CSP B250   Compare and Swap and Purge
CSPG B98A   Compare and Swap and Purge Grande
CSST C82   Compare and Swap and STore
CSXTR B3EB   Convert to Signed packed from eXtended Tfp Register
CSY EB14   Compare and Swap Yonder
CTP B0   ConnecT Page
CUDTR B3E2   Convert to Unsigned packed from Double Tfp Register
CUSE B257   Compare Until Substring Equal
CUTFU B2A7   Convert UTF-8 to Unicode
CUUTF B2A6   Convert Unicode to UTF-8
CUXTR B3EA   Convert to Unsigned packed from eXtended Tfp Register
CU12 B2A7   Convert Unicode 1-byte to 2-byte
CU14 B9B0   Convert Unicode 1-byte to 4-byte
CU21 B2A6   Convert Unicode 2-byte to 1-byte
CU24 B9B1   Convert Unicode 2-byte to 4-byte
CU41 B9B2   Convert Unicode 4-byte to 1-byte
CU42 B9B3   Convert Unicode 4-byte to 2-byte
CVB 4F   ConVert to Binary
CVBG E30E   ConVert to Binary Grande
CVBY E306   ConVert to Binary from Yonder
CVD 4E   ConVert to Decimal
CVDG E32E   ConVert to Decimal Grande
CVDY E326   ConVert to Decimal from Yonder
CXBR B349   Compare eXtended Bfp Register
CXFBR B396   Convert to eXtended from Fixed creating Bfp from Register
CXFBRA B396   Convert to eXtended from Fixed creating Bfp from Register Alternative
CXFR B3B6   Convert to eXtended hfp from Fixed Register
CXFTR B959   Convert to eXtended tfp from Fullword creating Tfp from Register
CXGBR B3A6   Convert to eXtended from Grande creating Bfp from Register
CXGBRA B3A6   Convert to eXtended from Grande creating Bfp from Register Alternative
CXGR B3C6   Convert to eXtended hfp from Grande Register
CXGTR B3F9   Convert to eXtended tfp from Grande creating Tfp from Register
CXGTRA B3F9   Convert to eXtended tfp from Grande creating Tfp from Register Alternative
CXLFBR B392   Convert to eXtended bfp from Logical Fullword creating Bfp from Register
CXLFTR B95B   Convert to eXtended tfp from Logical Fullword creating Tfp from Register
CXLGBR B3A2   Convert to eXtended bfp from Logical Grande creating Bfp from Register
CXLGTR B95A   Convert to eXtended tfp from Logical Grande creating Tfp from Register
CXR B369   Compare eXtended hfp Register
CXSTR B3FB   Convert to eXtended tfp from Signed packed creating Tfp from Register
CXTR B3EC   Compare eXtended Tfp Register
CXUTR B3FA   Convert to eXtended tfp from Unsigned packed creating Tfp from Register
CXZT EDAB   Convert to eXtended tfp from Zoned creating Tfp
CY E359   Compare Yonder
CZDT EDA8   Convert to Zoned from Double Tfp
CZXT EDA9   Convert to Zoned from eXtended Tfp
D 5D   Divide
DCTP B21C   DisConnecT Page
DD 6D   Divide Double hfp
DDB ED1D   Divide Double Bfp
DDBR B31D   Divide Double Bfp Register
DDR 2D   Divide Double hfp Register
DDRN B2C6   Divide Double hfp with RouNding
DDTR B3D1   Divide Double Tfp Register
DDTRA B3D1   Divide Double Tfp Register Alternative
DE 7D   Divide Exponential hfp
DEB ED0D   Divide Exponential Bfp
DEBR B30D   Divide Exponential Bfp Register
DEP B21B   DEconfigure Page
DER 3D   Divide Exponential hfp Register
DERN B2C7   Divide Exponential hfp with RouNding
DIAG 83   DIAGnose
DIAGNOSE 83   DIAGNOSE
DIDBR B35B   Divide to Integer Double Bfp Register
DIEBR B353   Divide to Integer Exponential Bfp Register
DIL EA00   ???
DIP ????   Drain Instruction Pipeline
DISCS B201   DISconnect Channel Set
DL E397   Divide Logical
DLG E387   Divide Logical Grande
DLGR B987   Divide Logical Grande Register
DLR B997   Divide Logical Register
DP FD   Divide Packed decimal
DPFET E518   Divide Packed FETch
DPQUO B2EF   Divide Packed QUOtient
DPSTO B291   Divide Packed STOre
DQAP B2AE   DeQueue Adjunct Processor
DR 1D   Divide Register
DSG E30D   Divide Single Grande
DSGF E31D   Divide Single Grande by Fullword
DSGFR B91D   Divide Single Grande by Fullword Register
DSGR B90D   Divide Single Grande Register
DV B268   Define Vector
DXBR B34D   Divide eXtended Bfp Register
DXR B22D   Divide eXtended hfp Register
DXTR B3D9   Divide eXtended Tfp Register
DXTRA B3D9   Divide eXtended Tfp Register Alternative
EAR B24F   Extract Access Register
ECA B2ED   Extract Coprocessor group Address
ECAG EB4C   Extract Cache Attribute Grande
ECCTR B2E4   Extract Cpu CounTeR
ECPGA B2ED   Extract CoProcessor Group Address
ECTG C81   Extract Cpu Time Grande
ED DE   EDit
EDBYT B2DF   EDit BYTe ???
EDMK DF   EDit and MarK
EEDTR B3E5   Extract biased Exponent from Double Tfp Register
EEXTR B3ED   Extract biased Exponent from eXtended Tfp Register
EFPC B38C   Extract Floating Point Control register
EPAIR B99A   Extract Primary Asn and Instance to Register
EPAR B226   Extract Primary Asn to Register
EPCTR B2E5   Extract Peripheral CounTeR
EPSW B98D   Extract Program Status Word
EQBS B99C   Extract Qdio Buffer State
EREG B249   Extract stacked REGisters
EREGG B90E   Extract stacked REGisters Grande
ESAIR B99B   Extract Secondary Asn and Instance to Register
ESAR B227   Extract Secondary Asn to Register
ESDTR B3E7   Extract Significance from Double Tfp Register
ESEA B99D   Extract and Set Extended Authority
ESSA B9AB   Extract and Set Storage Attributes
ESTA B24A   Extract stacked STAte
ESXTR B3EF   Extract Significance from eXtended Tfp Register
ETND B2EC   Extract Transaction Nesting Depth
EX 44   EXecute another instruction
EXAR ????   EXtract Access Register
EXARI ????   EXtract Access Register Indirect
EXGRI ????   EXtract program General Register Indirect
EXINT ????   EXtract INTerrupt
EXPD B282   EXPonential of Double hfp
EXPE B283   EXPonential of Exponential hfp
EXRL C60   EXecute Relative Long
EXTV ????   EXTract Via register-operand register
FBE B2CC   Find Byte Equal
FBED B2CE   Find Byte Equal Double
FBN B2CD   Find Byte Not equal
FBND B2CF   Find Byte Not equal Double
FIDBR B35F   load Floating point Integer from Double Bfp Register
FIDBRA B35F   load Floating point Integer from Double Bfp Register Alternative
FIDR B37F   load Floating point Integer from Double hfp Register
FIDTR B3D7   load Floating point Integer from Double Tfp Register
FIEBR B357   load Floating point Integer from Exponential Bfp Register
FIEBRA B357   load Floating point Integer from Exponential Bfp Register Alternative
FIER B377   load Floating point Integer from Exponential hfp Register
FIXBR B347   load Floating point Integer from eXtended Bfp Register
FIXBRA B347   load Floating point Integer from eXtended Bfp Register Alternative
FIXR B367   load Floating point Integer from eXtended hfp Register
FIXTR B3DF   load Floating point Integer from eXtended Tfp Register
FLOGR B983   Find Leftmost One Grande Register
FREEX E614   ???
FRETX E615   ???
HDR 24   Halve Double hfp Register
HDV 9E01   Halt DeVice
HER 34   Halve Exponential hfp Register
HIO 9E00   Halt I/O
HIO 9E   Halt I/O
HSCH B231   Halt SubCHannel
IAC B224   Insert Address space Control
IC 43   Insert Character
ICM BF   Insert Characters under Mask
ICMH EB80   Insert Characters under Mask High
ICMY EB81   Insert Characters under Mask Yonder
ICY E373   Insert Character Yonder
IDTE B98E   Invalidate Dat Table Entry
IEDTR B3F6   Insert biased Exponent into Double Tfp Register
IESBE B259   Invalidate Expanded Storage Block Entry
IEXTR B3FE   Insert biased Exponent into eXtended Tfp Register
IIHF C08   Insert Immediate into High-order word, a Fullword
IIHH A50   Insert Immediate into High-order word, Higher halfword
IIHL A51   Insert Immediate into High-order word, Lower halfword
IILF C09   Insert Immediate into Low-order word, a Fullword
IILH A52   Insert Immediate into Low-order word, Higher halfword
IILL A53   Insert Immediate into Low-order word, Lower halfword
IPB B4   Insert Page Bits
IPK B20B   Insert Psw Key
IPM B222   Insert Program Mask
IPTE B221   Invalidate Page Table Entry
ISK 09   Insert Storage Key
ISKE B229   Insert Storage Key Extended
IUCV B2F0   Inter User Communications Vehicle
IVSK B223   Insert Virtual Storage Key
JAS A75   Jump And Save
JASL C05   Jump And Save Long
JC A74   Jump on Condition
JCT A76   Jump on CounT
JCTG A77   Jump on CounT Grande
JCTH CC6   Jump on CounT High
JLC C04   Jump Long on Condition
JXH 84   Jump on indeX High
JXHG EC44   Jump on indeX High Grande
JXLE 85   Jump on indeX Low or Equal
JXLEG EC45   Jump on indeX Low or Equal Grande
KDB ED18   compare and signal (K) Double Bfp
KDBR B318   compare and signal (K) Double Bfp Register
KDTR B3E0   compare and signal (K) Double Tfp Register
KEB ED08   compare and signal (K) Exponential Bfp
KEBR B308   compare and signal (K) Exponential Bfp Register
KIMD B93E   compute (K) Intermediate Message Digest
KIMD.GHASH B93E.65   KIMD - GHASH
KIMD.QUERY B93E.00   KIMD - QUERY
KIMD.SHA1 B93E.01   KIMD - Secure Hash Algorithm standard-1
KIMD.SHA256 B93E.02   KIMD - Secure Hash Algorithm standard-256
KIMD.SHA512 B93E.03   KIMD - Secure Hash Algorithm standard-512
KLMD B93F   compute (K) Last Message Digest
KLMD.QUERY B93F.00   KLMD - QUERY
KLMD.SHA1 B93F.01   KLMD - Secure Hash Algorithm standard-1
KLMD.SHA256 B93F.02   KLMD - Secure Hash Algorithm standard-256
KLMD.SHA512 B93F.03   KLMD - Secure Hash Algorithm standard-512
KM B92E   cipher (K) Message
KM.AES128 B92E.18   KM - Advanced Encryption Standard 128-bit
KM.AES192 B92E.19   KM - Advanced Encryption Standard 192-bit
KM.AES256 B92E.20   KM - Advanced Encryption Standard 256-bit
KM.DEA B92E.01   KM - Data Encryption Algorithm
KM.EAES128 B92E.26   KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit
KM.EAES192 B92E.27   KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit
KM.EAES256 B92E.28   KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit
KM.EDEA B92E.09   KM - Encrypted Data Encryption Algorithm
KM.ETDEA128 B92E.10   KM - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KM.ETDEA192 B92E.11   KM - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KM.QUERY B92E.00   KM - QUERY
KM.TDEA128 B92E.02   KM - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KM.TDEA192 B92E.03   KM - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KM.XAES128 B92E.50   KM - Xts AES 128-bit
KM.XAES256 B92E.52   KM - Xts AES 256-bit
KM.XEAES128 B92E.58   KM - Xts Encrypted AES 128-bit
KM.XEAES256 B92E.60   KM - Xts Encrypted AES 256-bit
KMAC B91E   compute (K) Message Authentication Code
KMAC.AES128 B91E.18   KMAC - Advanced Encryption Standard 128-bit
KMAC.AES192 B91E.19   KMAC - Advanced Encryption Standard 192-bit
KMAC.AES256 B91E.20   KMAC - Advanced Encryption Standard 256-bit
KMAC.DEA B91E.01   KMAC - Data Encryption Algorithm
KMAC.EAES128 B91E.26   KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit
KMAC.EAES192 B91E.27   KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit
KMAC.EAES256 B91E.28   KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit
KMAC.EDEA B91E.09   KMAC - Encrypted Data Encryption Algorithm
KMAC.ETDEA128 B91E.10   KMAC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KMAC.ETDEA192 B91E.11   KMAC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KMAC.QUERY B91E.00   KMAC - QUERY
KMAC.TDEA128 B91E.02   KMAC - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KMAC.TDEA192 B91E.03   KMAC - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KMC B92F   cipher (K) Message with Chaining
KMC.AES128 B92F.18   KMC - Advanced Encryption Standard 128-bit
KMC.AES192 B92F.19   KMC - Advanced Encryption Standard 192-bit
KMC.AES256 B92F.20   KMC - Advanced Encryption Standard 256-bit
KMC.DEA B92F.01   KMC - Data Encryption Algorithm
KMC.EAES128 B92F.26   KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit
KMC.EAES192 B92F.27   KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit
KMC.EAES256 B92F.28   KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit
KMC.EDEA B92F.09   KMC - Encrypted Data Encryption Algorithm
KMC.ETDEA128 B92F.10   KMC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KMC.ETDEA192 B92F.11   KMC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KMC.PRNG B92F.67   KMC - Pseudo Random Number Generation
KMC.QUERY B92F.00   KMC - QUERY
KMC.TDEA128 B92F.02   KMC - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KMC.TDEA192 B92F.03   KMC - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KMCTR B92D   cipher (K) Message with CounTeR
KMCTR.AES128 B92D.18   KMCTR - Advanced Encryption Standard 128-bit
KMCTR.AES192 B92D.19   KMCTR - Advanced Encryption Standard 192-bit
KMCTR.AES256 B92D.20   KMCTR - Advanced Encryption Standard 256-bit
KMCTR.DEA B92D.01   KMCTR - Data Encryption Algorithm
KMCTR.EAES128 B92D.26   KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit
KMCTR.EAES192 B92D.27   KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit
KMCTR.EAES256 B92D.28   KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit
KMCTR.EDEA B92D.09   KMCTR - Encrypted Data Encryption Algorithm
KMCTR.ETDEA128 B92D.10   KMCTR - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KMCTR.ETDEA192 B92D.11   KMCTR - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KMCTR.QUERY B92D.00   KMCTR - QUERY
KMCTR.TDEA128 B92D.02   KMCTR - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KMCTR.TDEA192 B92D.03   KMCTR - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KMF B92A   cipher (K) Message with cipher Feedback
KMF.AES128 B92A.18   KMF - Advanced Encryption Standard 128-bit
KMF.AES192 B92A.19   KMF - Advanced Encryption Standard 192-bit
KMF.AES256 B92A.20   KMF - Advanced Encryption Standard 256-bit
KMF.DEA B92A.01   KMF - Data Encryption Algorithm
KMF.EAES128 B92A.26   KMF - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit
KMF.EAES192 B92A.27   KMF - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit
KMF.EAES256 B92A.28   KMF - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit
KMF.EDEA B92A.09   KMF - Encrypted Data Encryption Algorithm
KMF.ETDEA128 B92A.10   KMF - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KMF.ETDEA192 B92A.11   KMF - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KMF.QUERY B92A.00   KMF - QUERY
KMF.TDEA128 B92A.02   KMF - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KMF.TDEA192 B92A.03   KMF - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KMO B92B   cipher (K) Message with Output feedback
KMO.AES128 B92B.18   KMO - Advanced Encryption Standard 128-bit
KMO.AES192 B92B.19   KMO - Advanced Encryption Standard 192-bit
KMO.AES256 B92B.20   KMO - Advanced Encryption Standard 256-bit
KMO.DEA B92B.01   KMO - Data Encryption Algorithm
KMO.EAES128 B92B.26   KMO - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit
KMO.EAES192 B92B.27   KMO - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit
KMO.EAES256 B92B.28   KMO - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit
KMO.EDEA B92B.09   KMO - Encrypted Data Encryption Algorithm
KMO.ETDEA128 B92B.10   KMO - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KMO.ETDEA192 B92B.11   KMO - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KMO.QUERY B92B.00   KMO - QUERY
KMO.TDEA128 B92B.02   KMO - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit
KMO.TDEA192 B92B.03   KMO - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit
KXBR B348   compare and signal (K) eXtended Bfp Register
KXTR B3E8   compare and signal (K) eXtended Tfp Register
L 58   Load
LA 41   Load Address
LAA EBF8   Load And Add
LAAG EBE8   Load And Add Grande
LAAL EBFA   Load And Add Logical
LAALG EBEA   Load And Add Logical Grande
LAE 51   Load Address Extended
LAEY E375   Load Address Extended Yonder
LAM 9A   Load Access Multiple
LAMY EB9A   Load Access Multiple Yonder
LAN EBF4   Load And aNd
LANG EBE4   Load And aNd Grande
LAO EBF6   Load And Or
LAOG EBE6   Load And Or Grande
LARL C00   Load Address Relative Long
LASP E500   Load Address Space Parameters
LAT E39F   Load And Trap
LAX EBF7   Load And eXclusive or
LAXG EBE7   Load And eXclusive or Grande
LAY E371   Load Address Yonder
LB E376   Load Byte
LBH E3C0   Load Byte High
LBR B926   Load Byte from Register
LCCTL B284   Load Cpu-counter-set ConTroLs
LCDBR B313   Load Complement Double Bfp Register
LCDFR B373   Load Complement Double Floating point Register
LCDR 23   Load Complement Double hfp Register
LCEBR B303   Load Complement Exponential Bfp Register
LCER 33   Load Complement Exponential hfp Register
LCGFR B913   Load Complement Grande from Fullword Register
LCGR B903   Load Complement Grande Register
LCR 13   Load Complement Register
LCTL B7   Load ConTroL
LCTLG EB2F   Load ConTroL Grande
LCXBR B343   Load Complement eXtended Bfp Register
LCXR B363   Load Complement eXtended hfp Register
LD 68   Load Double hfp
LDE ED24   Load lengthened Double hfp from Exponential hfp
LDEB ED04   Load lengthened Double bfp from Exponential Bfp
LDEBR B304   Load lengthened Double bfp from Exponential Bfp Register
LDER B324   Load lengthened Double hfp from Exponential hfp Register
LDETR B3D4   Load lengthened Double tfp from Exponential Tfp Register
LDGR B3C1   Load Double floating point from Grande Register
LDR 28   Load Double hfp Register
LDXBR B345   Load rounded Double bfp from eXtended Bfp Register
LDXBRA B345   Load rounded Double bfp from eXtended Bfp Register Alternative
LDXR 25   Load rounded Double hfp from eXtended hfp Register
LDXTR B3DD   Load rounded Double tfp from eXtended Tfp Register
LDY ED65   Load Double hfp from Yonder
LE 78   Load Exponential hfp
LEDBR B344   Load rounded Exponential bfp from Double Bfp Register
LEDBRA B344   Load rounded Exponential bfp from Double Bfp Register Alternative
LEDR 35   Load rounded Exponential hfp from Double hfp Register
LEDTR B3D5   Load rounded Exponential tfp from Double Tfp Register
LER 38   Load Exponential hfp Register
LERN B2C8   Load Exponential hfp with RouNding
LEXBR B346   Load rounded Exponential bfp from eXtended Bfp Register
LEXBRA B346   Load rounded Exponential bfp from eXtended Bfp Register Alternative
LEXR B366   Load rounded Exponential hfp from eXtended hfp Register
LEY ED64   Load Exponential hfp from Yonder
LFAS B2BD   Load Floating point control And Signal
LFH E3CA   Load Fullword High
LFHAT E3C8   Load Fullword High And Trap
LFI B8   Load Frame Index
LFLG B29E   Load FLaGs
LFPC B29D   Load Floating Point Control register
LG E304   Load Grande
LGAT E385   Load Grande And Trap
LGB E377   Load Grande from Byte
LGBR B906   Load Grande from Byte in Register
LGCD B284   LoGarithm (Common) of Double hfp
LGCE B285   LoGarithm (Common) of Exponential hfp
LGDR B3CD   Load Grande from Double floating point Register
LGF E314   Load Grande from Fullword
LGFI C01   Load Grande from Fullword Immediate
LGFR B914   Load Grande from Fullword Register
LGFRL C4C   Load Grande from Fullword Relative Long
LGH E315   Load Grande from Halfword
LGHI A79   Load Grande from Halfword Immediate
LGHR B907   Load Grande from Halfword in Register
LGHRL C44   Load Grande from Halfword Relative Long
LGND B280   LoGarithm (Natural) of Double hfp
LGNE B281   LoGarithm (Natural) of Exponential hfp
LGOC EBE2   Load Grande On Condition
LGR B904   Load Grande Register
LGRL C48   Load Grande Relative Long
LGROC B9E2   Load Grande Register On Condition
LH 48   Load Halfword
LHH E3C4   Load Halfword High
LHI A78   Load Halfword Immediate
LHR B927   Load Halfword Register
LHRL C45   Load Halfword Relative Long
LHY E378   Load Halfword Yonder
LKPG B262   LocK PaGe
LLC E394   Load Logical Character
LLCH E3C2   Load Logical Character High
LLCR B994   Load Logical from Character in Register
LLGC E390   Load Logical Grande from Character
LLGCR B984   Load Logical Grande from Character in Register
LLGF E316   Load Logical Grande from Fullword
LLGFAT E39D   Load Logical Grande from Fullword And Trap
LLGFR B916   Load Logical Grande from Fullword Register
LLGFRL C4E   Load Logical Grande from Fullword Relative Long
LLGH E391   Load Logical Grande from Halfword
LLGHR B985   Load Logical Grande from Halfword in Register
LLGHRL C46   Load Logical Grande from Halfword Relative Long
LLGT E317   Load Logical Grande from Thirty-one bits
LLGTAT E39C   Load Logical Grande from Thirty-one bits And Trap
LLGTR B917   Load Logical Grande from Thirty-one bits Register
LLH E395   Load Logical from Halfword
LLHH E3C6   Load Logical Halfword High
LLHR B995   Load Logical from Halfword in Register
LLHRL C42   Load Logical Halfword Relative Long
LLIHF C0E   Load Logical Immediate High-order word from Fullword
LLIHH A5C   Load Logical Immediate High-order word, Higher halfword
LLIHL A5D   Load Logical Immediate High-order word, Lower halfword
LLILF C0F   Load Logical Immediate Low-order word from Fullword
LLILH A5E   Load Logical Immediate Low-order word, Higher halfword
LLILL A5F   Load Logical Immediate Low-order word, Lower halfword
LM 98   Load Multiple
LMC B8   Load Multiple Control
LMD EF   Load Multiple Disjoint
LMG EB04   Load Multiple Grande
LMH EB96   Load Multiple High
LMP A0   Load MicroProgram
LMY EB98   Load Multiple Yonder
LNDBR B311   Load Negative Double Bfp Register
LNDFR B371   Load Negative Double Floating point Register
LNDR 21   Load Negative Double hfp Register
LNEBR B301   Load Negative Exponential Bfp Register
LNER 31   Load Negative Exponential hfp Register
LNGFR B911   Load Negative Grande from Fullword Register
LNGR B901   Load Negative Grande Register
LNR 11   Load Negative Register
LNXBR B341   Load Negative eXtended Bfp Register
LNXR B361   Load Negative eXtended hfp Register
LOC EBF2   Load On Condition
LOCG EBE2   Load On Condition Grande
LOCGR B9E2   Load On Condition Grande Register
LOCR B9F2   Load On Condition Register
LPCTL B285   Load Peripheral-counter-set ConTroLs
LPD C84   Load Pair Disjoint
LPDBR B310   Load Positive Double Bfp Register
LPDFR B370   Load Positive Double Floating point Register
LPDG C85   Load Pair Disjoint Grande
LPDR 20   Load Positive Double hfp Register
LPEBR B300   Load Positive Exponential Bfp Register
LPER 30   Load Positive Exponential hfp Register
LPGFR B910   Load Positive Grande from Fullword Register
LPGR B900   Load Positive Grande Register
LPP B280   Load Program Parameter
LPQ E38F   Load Pair from Quadword
LPR 10   Load Positive Register
LPSW 82   Load Program Status Word
LPSWE B2B2   Load Program Status Word Extended
LPTEA B9AA   Load Page Table Entry Address
LPXBR B340   Load Positive eXtended Bfp Register
LPXR B360   Load Positive eXtended hfp Register
LR 18   Load Register
LRA B1   Load Real Address
LRAG E303   Load Real Address Grande
LRAY E313   Load Real Address Yonder
LRDR 25   Load Rounded Double hfp Register
LRER 35   Load Rounded Exponential hfp Register
LRL C4D   Load Relative Long
LROC B9F2   Load Register On Condition
LRV E31E   Load ReVersed
LRVG E30F   Load ReVersed Grande
LRVGR B90F   Load ReVersed Grande Register
LRVH E31F   Load ReVersed Halfword
LRVR B91F   Load ReVersed Register
LSCTL B287   Load Sampling ConTroLs
LT E312   Load and Test
LTA A25   Load and Test Access
LTDBR B312   Load and Test Double Bfp Register
LTDR 22   Load and Test Double hfp Register
LTDTR B3D6   Load and Test Double Tfp Register
LTEBR B302   Load and Test Exponential Bfp Register
LTER 32   Load and Test Exponential hfp Register
LTG E302   Load and Test Grande
LTGF E332   Load and Test Grande from Fullword
LTGFR B912   Load and Test Grande from Fullword Register
LTGR B902   Load and Test Grande Register
LTR 12   Load and Test Register
LTXBR B342   Load and Test eXtended Bfp Register
LTXR B362   Load and Test eXtended hfp Register
LTXTR B3DE   Load and Test eXtended Tfp Register
LURA B24B   Load Using Real Address
LURAG B905   Load Using Real Address Grande
LXD ED25   Load lengthened eXtended hfp from Double hfp
LXDB ED05   Load lengthened eXtended bfp from Double Bfp
LXDBR B305   Load lengthened eXtended bfp from Double Bfp Register
LXDR B325   Load lengthened eXtended hfp from Double hfp Register
LXDTR B3DC   Load lengthened eXtended tfp from Double Tfp Register
LXE ED26   Load lengthened eXtended hfp from Exponential hfp
LXEB ED06   Load lengthened eXtended bfp from Exponential Bfp
LXEBR B306   Load lengthened eXtended bfp from Exponential Bfp Register
LXER B326   Load lengthened eXtended hfp from Exponential hfp Register
LXR B365   Load eXtended hfp Register
LY E358   Load Yonder
LZDR B375   Load Zero into Double hfp/bfp Register
LZER B374   Load Zero into Exponential hfp/bfp Register
LZXR B376   Load Zero into eXtended hfp/bfp Register
M 5C   Multiply
MACD B2D4   Multiply and ACcumulate Double hfp
MACE B2D5   Multiply and ACcumulate Exponential hfp
MAD ED3E   Multiply and Add Double hfp
MAD B21D   Make ADdressable
MADB ED1E   Multiply and Add Double Bfp
MADBR B31E   Multiply and Add Double Bfp Register
MADR B33E   Multiply and Add Double hfp Register
MADS B243   Multiply and Add Double hfp with Scalar
MAE ED2E   Multiply and Add Exponential hfp
MAEB ED0E   Multiply and Add Exponential Bfp
MAEBR B30E   Multiply and Add Exponential Bfp Register
MAER B32E   Multiply and Add Exponential hfp Register
MAY ED3A   Multiply and Add unnormalized extended (Yucky) hfp from long hfp
MAYH ED3C   Multiply and Add unnormalized extended (Yucky) hfp High from long hfp
MAYHR B33C   Multiply and Add unnormalized extended (Yucky) hfp High from long hfp Register
MAYL ED38   Multiply and Add unnormalized extended (Yucky) hfp Low from long hfp
MAYLR B338   Multiply and Add unnormalized extended (Yucky) hfp Low from long hfp Register
MAYR B33A   Multiply and Add unnormalized extended (Yucky) hfp from long hfp Register
MC AF   Monitor Call
MCBDM B2A4   Move Channel Buffer Data Multiple
MCEND ????   MilliCode END
MCPU EA08   ???
MD 6C   Multiply Double hfp
MDB ED1C   Multiply Double Bfp
MDBR B31C   Multiply Double Bfp Register
MDE 7C   Multiply Double hfp from Exponential hfp
MDEB ED0C   Multiply Double bfp from Exponential Bfp
MDEBR B30C   Multiply Double bfp from Exponential Bfp Register
MDER 3C   Multiply Double hfp from Exponential hfp Register
MDR 2C   Multiply Double hfp Register
MDRN B2C4   Multiply Double hfp with RouNding
MDTR B3D0   Multiply Double Tfp Register
MDTRA B3D0   Multiply Double Tfp Register Alternative
ME 7C   Multiply Exponential hfp
MEE ED37   Multiply Exponential hfp from Exponential hfp
MEEB ED17   Multiply Exponential bfp from Exponential Bfp
MEEBR B317   Multiply Exponential bfp from Exponential Bfp Register
MEER B337   Multiply Exponential hfp from Exponential hfp Register
MER 3C   Multiply Exponential hfp Register
MERN B2C5   Multiply Exponential hfp with RouNding
MFY E35C   Multiply Fullword Yonder
MGHI A7D   Multiply Grande with Halfword Immediate
MH 4C   Multiply Halfword
MHI A7C   Multiply Halfword Immediate
MHY E37C   Multiply Halfword Yonder
MIO EA09   ???
ML E396   Multiply Logical
MLG E386   Multiply Logical Grande
MLGR B986   Multiply Logical Grande Register
MLR B996   Multiply Logical Register
MP FC   Multiply Packed decimal
MR 1C   Multiply Register
MS 71   Multiply Single
MSCH B232   Modify SubCHannel
MSD ED3F   Multiply and Subtract Double hfp
MSDB ED1F   Multiply and Subtract Double Bfp
MSDBR B31F   Multiply and Subtract Double Bfp Register
MSDR B33F   Multiply and Subtract Double hfp Register
MSE ED2F   Multiply and Subtract Exponential hfp
MSEB ED0F   Multiply and Subtract Exponential Bfp
MSEBR B30F   Multiply and Subtract Exponential Bfp Register
MSER B32F   Multiply and Subtract Exponential hfp Register
MSET ????   Millicode SET via register-operand register
MSFI C21   Multiply Single with Fullword Immediate
MSG E30C   Multiply Single Grande
MSGF E31C   Multiply Single Grande with Fullword
MSGFI C20   Mulitply Single Grande with Fullword Immediate
MSGFR B91C   Multiply Single Grande with Fullword Register
MSGR B90C   Multiply Single Grande Register
MSR B252   Multiply Single Register
MSTA B247   Modify stacked STAte
MSY E351   Multiply Single Yonder
MULDIV EA0D   ???
MUN B21E   Make UNaddressable
MVC D2   MoVe Characters
MVCDK E50F   MoVe Characters with Destination Key
MVCIN E8   MoVe Characters INverse
MVCK D9   MoVe Characters with Key
MVCL 0E   MoVe Characters Long
MVCLE A8   MoVe Characters Long Extended
MVCLU EB8E   MoVe Characters Long Unicode
MVCOS C80   MoVe Characters with Optional Specifications
MVCP DA   MoVe Characters to Primary
MVCS DB   MoVe Characters to Secondary
MVCSK E50E   MoVe Characters with Source Key
MVCX ????   MoVe Characters eXecution
MVGHI E548   MoVe Grande from Halfword Immediate
MVHHI E544   MoVe Halfword from Halfword Immediate
MVHI E54C   MoVe fullword from Halfword Immediate
MVI 92   MoVe Immediate
MVIY EB52   MoVe Immediate Yonder
MVN D1   MoVe Numerics
MVO F1   MoVe with Offset
MVPG B254   MoVe PaGe
MVST B255   MoVe STring
MVZ D3   MoVe Zones
MXBR B34C   Multiply eXtended Bfp Register
MXD 67   Multiply eXtended hfp from Double hfp
MXDB ED07   Multiply eXtended bfp from Double Bfp
MXDBR B307   Multiply eXtended bfp from Double Bfp Register
MXDR 27   Multiply eXtended hfp from Double hfp Register
MXR 26   Multiply eXtended hfp Register
MXTR B3D8   Multiply eXtended Tfp Register
MXTRA B3D8   Multiply eXtended Tfp Register Alternative
MY ED3B   Multiply unnormalized extended (Yucky) hfp from long hfp
MYH ED3D   Multiply unnormalized extended (Yucky) hfp High from long hfp
MYHR B33D   Multiply unnormalized extended (Yucky) hfp High from long hfp Register
MYL ED39   Multiply unnormalized extended (Yucky) hfp Low from long hfp
MYLR B339   Multiply unnormalized extended (Yucky) hfp Low from long hfp Register
MYR B33B   Multiply unnormalized extended (Yucky) hfp from long hfp Register
N 54   aNd
NC D4   aNd Characters
NG E380   aNd Grande
NGR B980   aNd Grande Register
NGRK B9E4   aNd Grande Register Keeping source data
NI 94   aNd Immediate
NIAI B2FA   Next Instruction Access Intent
NIHF C0A   aNd Immediate High with Fullword
NIHH A54   aNd Immediate High-order word, Higher halfword
NIHL A55   aNd Immediate High-order word, Lower halfword
NILF C0B   aNd Immediate Low with Fullword
NILH A56   aNd Immediate Low-order word, Higher halfword
NILL A57   aNd Immediate Low-order word, Lower halfword
NIY EB54   aNd Immediate Yonder
NQAP B2AD   eNQueue Adjunct Processor
NR 14   aNd Register
NRK B9F4   aNd Register Keeping source data
NTSTG E325   Non-Transactional STore Grande
NY E354   aNd Yonder
O 56   Or
OC D6   Or Characters
OG E381   Or Grande
OGR B981   Or Grande Register
OGRK B9E6   Or Grande Register Keeping source data
OI 96   Or Immediate
OIHF C0C   Or Immediate High-order word with Fullword
OIHH A58   Or Immediate High-order word, Higher halfword
OIHL A59   Or Immediate High-order word, Lower halfword
OILF C0D   Or Immediate Low-order word with Fullword
OILH A5A   Or Immediate Low-order word, Higher halfword
OILL A5B   Or Immediate Low-order word, Lower halfword
OIY EB56   Or Immediate Yonder
OPCD00 00   Invalid Operation / Abend S0C1
OPCD0103 0103   An unknown instruction
OPCD83 83   Diagnose
OPCDB242 B242   Add FRR
OPCDB253 B253   An unknown instruction
OPCDB25B B25B   An Asynchronous Page Facility instruction
OPCDB25C B25C   An Asynchronous Page Facility instruction
OPCDB260 B260   A Coupling Facility instruction
OPCDB261 B261   A Coupling Facility instruction
OPCDB263 B263   A Coupling Facility instruction
OPCDB264 B264   A Coupling Facility instruction
OPCDB266 B266   A Coupling Facility instruction
OPCDB267 B267   A Coupling Facility instruction
OPCDB269 B269   A Cryptographic Facility instruction
OPCDB26A B26A   A Cryptographic Facility instruction
OPCDB26B B26B   A Cryptographic Facility instruction
OPCDB26C B26C   A Cryptographic Facility instruction
OPCDB26D B26D   A Cryptographic Facility instruction
OPCDB26E B26E   A Cryptographic Facility instruction
OPCDB26F B26F   A Cryptographic Facility instruction
OPCDB272 B272   A Coupling Facility instruction
OPCDB275 B275   An unknown instruction
OPCDB27A B27A   A Coupling Facility instruction
OPCDB27B B27B   A Coupling Facility instruction
OPCDB27C B27C   A Coupling Facility instruction
OPCDB27E B27E   A Coupling Facility instruction
OPCDB27F B27F   A Coupling Facility instruction
OPCDB2A8 B2A8   An unknown instruction
OPCDB2A9 B2A9   An unknown instruction
OPCDB2AA B2AA   Dequeue CAM
OPCDB2AB B2AB   Process CAM Queue
OPCDB2AC B2AC   Enqueue CAM
OPCDB2F6 B2F6   A Coupling Facility instruction
OPCDE502 E502   Fix Page
OPCDE503 E503   SVC Assist
OPCDE504 E504   Obtain Local Lock
OPCDE505 E505   Release Local Lock
OPCDE506 E506   Obtain CMS Lock
OPCDE507 E507   Release CMS Lock
OPCDE508 E508   Trace SVC Interruption
OPCDE509 E509   Trace Program Interruption
OPCDE50A E50A   Trace Initial SRB Dispatch
OPCDE50B E50B   Trace I/O Interruption
OPCDE50C E50C   Trace Task Dispatch
OPCDE50D E50D   Trace SVC Return
OPCDE600 E600   Get Free Storage Space
OPCDE601 E601   Return Free Storage Space
OPCDE602 E602   Lock Page
OPCDE603 E603   Unlock Page
OPCDE604 E604   Decode Subsequent CCW Commands
OPCDE605 E605   Free CCW Storage
OPCDE606 E606   Locate Virtual I/O Control Blocks
OPCDE607 E607   Dispatch a Block or a Virtual Machine - Full Function
OPCDE608 E608   Test Page Status
OPCDE609 E609   Test Page Status and Lock
OPCDE60A E60A   Invalidate Segment Table
OPCDE60B E60B   Invalidate Page Table
OPCDE60C E60C   Decode First CCW Command
OPCDE60D E60D   Main Entry to Dispatcher
OPCDE60E E60E   Locate Real I/O Control Blocks
OPCDE60F E60F   Common CCW Command Processing
OPCDE610 E610   Untranslate CCW
OPCDE611 E611   Dispatch a Block or Virtual Machine - Abbreviated
OPCDE612 E612   Store ECPS:VM/370 Identification
OPCDE613 E613   Locate Changed/Shared Page
OPCDE616 E616   Preferred Machine Assist
OPCDE702 E702   SVC Handler without Trace
OPCDE703 E703   SVC Handler with Trace
OPCDE704 E704   Resume Page Measurement
OPCDE705 E705   Resume Short Term Unfix
OPCDE707 E707   Dispatcher
OPCDE708 E708   SIO Trace
OPCDE709 E709   Task Switch Trace
OPCDE70A E70A   I/O Interrupt Trace
OPCDE70B E70B   Store ECPS:VS2 Level
OPCDE70C E70C   Set Direct Translate Limit
OPCDE710 E710   PCB Enqueue Lifo
OPCDE720 E720   PCB Enqueue Fifo
OPCDE730 E730   Double Threaded Dequeue
OPCDE740 E740   Get APCBE
OPCDE750 E750   Return APCBE
OPCDE758 E758   Find Gotten Queue Element
OPCDE760 E760   Dequeue Top APCBE
OPCDE768 E768   SMF Storage Monitor
OPCDE770 E770   Enqueue RSPTE to Top
OPCDE778 E778   Getmain PPA
OPCDE780 E780   Enqueue RSPTE to Bottom
OPCDE788 E788   Getmain PPA on Page Boundary
OPCDE790 E790   Dequeue Specific RSPTE
OPCDE798 E798   Freemain PQA
OPCDE7A0 E7A0   Dequeue First RSPTE
OPCDE7A8 E7A8   Freemain in Partition
OPCDE7B0 E7B0   Invalidate Virtual Page
OPCDE7B8 E7B8   Save Getmain/Freemain Status
OPCDE7C0 E7C0   Short Term Unfix
OPCDE7C8 E7C8   Restore Getmain/Freemain Status
OPCDE7D8 E7D8   Getmain PQA
OPCDE7E0 E7E0   Page Measurement
OPCDE7E8 E7E8   Resume Group1 Suboperation
OPCDE7F0 E7F0   Short Term Fix
OPCDE7F8 E7F8   Resume Group2 Suboperation
OR 16   Or Register
ORK B9F6   Or Register Keeping source data
OSR ????   Or Special Register
OY E356   Or Yonder
PACK F2   PACK
PALB B248   Purge Art Lookaside Buffer
PC B218   Program Call
PCC B92C   Perform Cryptographic Computation
PCC.LAES128 B92C.18   PCC - compute Last block cmac using AES-128
PCC.LAES192 B92C.19   PCC - compute Last block cmac using AES-192
PCC.LAES256 B92C.20   PCC - compute Last block cmac using AES-256
PCC.LDEA B92C.01   PCC - compute Last block cmac using DEA
PCC.LEAES128 B92C.26   PCC - compute Last block cmac using Encrypted AES-128
PCC.LEAES192 B92C.27   PCC - compute Last block cmac using Encrypted AES-192
PCC.LEAES256 B92C.28   PCC - compute Last block cmac using Encrypted AES-256
PCC.LEDEA B92C.09   PCC - compute Last block cmac using Encrypted DEA
PCC.LETD128 B92C.10   PCC - compute Last block cmac using Encrypted Triple Dea-128
PCC.LETD192 B92C.11   PCC - compute Last block cmac using Encrypted Triple Dea-192
PCC.LTDEA128 B92C.02   PCC - compute Last block cmac using TDEA-128
PCC.LTDEA192 B92C.03   PCC - compute Last block cmac using TDEA-192
PCC.QUERY B92C.00   PCC - QUERY
PCC.XAES128 B92C.50   PCC - compute Xts parameter using AES-128
PCC.XAES256 B92C.52   PCC - compute Xts parameter using AES-256
PCC.XEAES128 B92C.58   PCC - compute Xts parameter using Encrypted AES-128
PCC.XEAES256 B92C.60   PCC - compute Xts parameter using Encrypted AES-256
PCF B218   Program Call Fast
PCKMO B928   Perform Cryptographic Key Management Operation
PCKMO.EAES128 B928.18   PCKMO - Encrypt AES-128 key
PCKMO.EAES192 B928.19   PCKMO - Encrypt AES-192 key
PCKMO.EAES256 B928.20   PCKMO - Encrypt AES-256 key
PCKMO.EDEA B928.01   PCKMO - Encrypt DEA key
PCKMO.ETDEA128 B928.02   PCKMO - Encrypt TDEA-128 key
PCKMO.ETDEA192 B928.03   PCKMO - Encrypt TDEA-192 key
PCKMO.QUERY B928.00   PCKMO - QUERY
PFD E336   PreFetch Data
PFDRL C62   PreFetch Data Relative Long
PFMF B9AF   Perform Frame Management Function
PFPO 010A   Perform Floating Point Operation
PFPO.CFPR 010A.01   PFPO - Convert Floating-Point Radix
PGIN B22E   PaGe IN
PGOUT B22F   PaGe OUT
PKA E9   PacK Ascii
PKU E1   PacK Unicode
PLO EE   Perform Locked Operation
PLO.CL EE.00   PLO - Compare and Load
PLO.CLG EE.01   PLO - Compare and Load Grande
PLO.CLGR EE.02   PLO - Compare and Load Grande Register
PLO.CLX EE.03   PLO - Compare and Load eXtended
PLO.CS EE.04   PLO - Compare and Swap
PLO.CSDST EE.10   PLO - Compare and Swap and Double STore
PLO.CSDSTG EE.11   PLO - Compare and Swap and Double STore Grande
PLO.CSDSTGR EE.12   PLO - Compare and Swap and Double STore Grande Register
PLO.CSDSTX EE.13   PLO - Compare and Swap and Double STore eXtended
PLO.CSG EE.05   PLO - Compare and Swap Grande
PLO.CSGR EE.06   PLO - Compare and Swap Grande Register
PLO.CSST EE.0C   PLO - Compare and Swap and STore
PLO.CSSTG EE.0D   PLO - Compare and Swap and STore Grande
PLO.CSSTGR EE.0E   PLO - Compare and Swap and STore Grande Register
PLO.CSSTX EE.0F   PLO - Compare and Swap and STore eXtended
PLO.CSTST EE.14   PLO - Compare and Swap and Triple STore
PLO.CSTSTG EE.15   PLO - Compare and Swap and Triple STore Grande
PLO.CSTSTGR EE.16   PLO - Compare and Swap and Triple STore Grande Register
PLO.CSTSTX EE.17   PLO - Compare and Swap and Triple STore eXtended
PLO.CSX EE.07   PLO - Compare and Swap eXtended
PLO.DCS EE.08   PLO - Double Compare and Swap
PLO.DCSG EE.09   PLO - Double Compare and Swap Grande
PLO.DCSGR EE.0A   PLO - Double Compare and Swap Grande Register
PLO.DCSX EE.0B   PLO - Double Compare and Swap eXtended
POPCNT B9E1   POPulation CouNT
POWD B286   raise to POWer for Double hfp
POWE B287   raise to POWer for Exponential hfp
PPA B2E8   Perform Processor Assist
PQAP B2AF   Process Queue Adjunct Processor
PR 0101   Program Return
PT B228   Program Transfer
PTF B9A2   Perform Topology Function
PTF.CHKTCHGS B9A2.02   PTF - CHecK Topology CHanGe Status
PTF.REQHP B9A2.00   PTF - REQuest Horizontal Polarization
PTF.REQVP B9A2.01   PTF - REQuest Vertical Polarization
PTFF 0104   Perform Timing Facility Function
PTFF.ATO 0104.40   PTFF - Adjust Time-of-day Offset
PTFF.QAF 0104.00   PTFF - Query Available Functions
PTFF.QPT 0104.03   PTFF - Query Physical clock-Time
PTFF.QSI 0104.02   PTFF - Query Steering Information
PTFF.QTO 0104.01   PTFF - Query Time-of-day Offset
PTFF.SFS 0104.42   PTFF - Set Fine-Steering rate
PTFF.SGS 0104.43   PTFF - Set Gross-Steering rate
PTFF.STO 0104.41   PTFF - Set Time-of-day Offset
PTI B99E   Program Transfer with Instance
PTLB B20D   Purge Translation Lookaside Buffer
PXLO ????   Perform trans(X)Lator Operation
PXLO.IPTE ????.??   PXLO - Invalidate Page Table Entry
PXLO.LAA ????.??   PXLO - Load Absolute Address
PXLO.LASCE ????.??   PXLO - Load Address Space Control Element
PXLO.LHPTE ????.??   PXLO - Load Host Page Table Entry
PXLO.LHRA ????.??   PXLO - Load Host Real Address
PXLO.LPTE ????.??   PXLO - Load Page Table Entry
PXLO.LRA ????.??   PXLO - Load Real Address
PXLO.PDC ????.??   PXLO - Purge Data Cache
PXLO.PIC ????.??   PXLO - Purge Instruction Cache
PXLO.PTLB ????.??   PXLO - Purge TLB
PXLO.RTLB ????.??   PXLO - Read TLB
PXLO.WTLB ????.??   PXLO - Write TLB
QADTR B3F5   QuAntize Double Tfp Register
QAXTR B3FD   QuAntize eXtended Tfp Register
QCTRI B28E   Quey CounTeR Information
QSI B286   Query Sampling Information
RACD B2D6   Round from ACcumulator to Double hfp
RACE B2D7   Round from ACcumulator to Exponential hfp
RBD B2C9   Replicate Byte Double
RCHP B23B   Reset CHannel Path
RCR A34   Read Control Register
RDD 85   ReaD Direct
RFLG B29D   Reset FLaGs
RIO 9C02   Resume I/O
RIRPT ????   Reset InterRuPTion
RISBG EC55   Rotate then Insert Selected Bits Grande
RISBHG EC5D   Rotate then Insert Selected Bits High from Grande
RISBLG EC51   Rotate then Insert Selected Bits Low from Grande
RLL EB1D   Rotate Left single Logical
RLLG EB1C   Rotate Left single Logical Grande
RNSBG EC54   Rotate then aNd Selected Bits Grande
ROSBG EC56   Rotate then Or Selected Bits Grande
RP B277   Resume Program
RRB B213   Reset Reference Bit
RRBE B22A   Reset Reference Bit Extended
RRBM B9AE   Reset Reference Bits Multiple
RRDTR B3F7   ReRound Double Tfp Register
RRXTR B3FF   ReRound eXtended Tfp Register
RSCH B238   Resume SubCHannel
RSP D8   Retrieve Status and Page
RSR A31   Read Special Register
RXSBG EC57   Rotate then eXclusive or Selected Bits Grande
S 5B   Subtract
SAC B219   Set Address space Control
SACAC B2D9   Subtract ACcumulator from ACcumulator
SACDR B2D2   Subtract from ACcumulator Double hfp Register
SACER B2D3   Subtract from ACcumulator Exponential hfp Register
SACF B279   Set Address space Control Fast
SAL B237   Set Address Limit
SAM24 010C   Set Addressing Mode 24
SAM31 010D   Set Addressing Mode 31
SAM64 010E   Set Addressing Mode 64
SAR B24E   Set Access Register
SCCTL B284   Set Cpu-counter-set ConTroLs
SCCTR B2E0   Set Cpu CounTeR
SCHM B23C   Set CHannel Monitor
SCK B204   Set ClocK
SCKC B206   Set ClocK Comparator
SCKPF 0107   Set ClocK Programmable Field
SD 6B   Subtract Double hfp
SDB ED1B   Subtract Double Bfp
SDBR B31B   Subtract Double Bfp Register
SDR 2B   Subtract Double hfp Register
SDRN B2C2   Subtract Double hfp with RouNding
SDTR B3D3   Subtract Double Tfp Register
SDTRA B3D3   Subtract Double Tfp Register Alternative
SE 7B   Subtract Exponential hfp
SEB ED0B   Subtract Exponential Bfp
SEBR B30B   Subtract Exponential Bfp Register
SER 3B   Subtract Exponential hfp Register
SERN B2C3   Subtract Exponential hfp with RouNding
SERVC B220   SERVice processor Call
SETR B216   Set External Timer Reference attachment controls
SFASR B385   Set Floating point control register And Signal (Register)
SFLG B29C   Set FLaGs
SFPC B384   Set Floating Point Control register
SG E309   Subtract Grande
SGF E319   Subtract from Grande a Fullword
SGFR B919   Subtract from Grande a Fullword Register
SGR B909   Subtract Grande Register
SGRK B9E9   Subtract Grande Register Keeping source data
SH 4B   Subtract Halfword
SHHHR B9C9   Subtract High from High and High Registers
SHHLR B9D9   Subtract High from High and Low Registers
SHY E37B   Subtract Halfword Yonder
SIE B214   Start Interpretive Execution
SIGA B274   SIGnal Adapter
SIGP AE   SIGnal Processor
SIGP.CES AE.13   SIGP - Conditional Emergency Signal
SIGP.CR AE.0C   SIGP - Cpu Reset
SIGP.EC AE.02   SIGP - External Call
SIGP.ES AE.03   SIGP - Emergency Signal
SIGP.ICR AE.0B   SIGP - Initial Cpu Reset
SIGP.RSTRT AE.06   SIGP - ReSTaRT
SIGP.SA AE.12   SIGP - Set Architecture
SIGP.SASTS AE.09   SIGP - Stop And STore Status
SIGP.SENS AE.01   SIGP - SENSe
SIGP.SENSRS AE.15   SIGP - SENSe Running Status
SIGP.SPFX AE.0D   SIGP - Set PreFiX
SIGP.STOP AE.05   SIGP - STOP
SIGP.STRT AE.04   SIGP - STaRT
SIGP.STSA AE.0E   SIGP - STore Status at Address
SIND B288   SINe of Double hfp
SINE B289   SINe of Exponential hfp
SIO 9C00   Start I/O
SIO 9C   Start I/O
SIOF 9C01   Start I/O Fast release
SL 5F   Subtract Logical
SLA 8B   Shift Left single Arithmetic
SLAG EB0B   Shift Left single Arithmetic Grande
SLAK EBDD   Shift Left single Arithmetic Keeping source data
SLB E399   Subtract Logical with Borrow
SLBG E389   Subtract Logical with Borrow Grande
SLBGR B989   Subtract Logical with Borrow Grande Register
SLBR B999   Subtract Logical with Borrow Register
SLDA 8F   Shift Left Double Arithmetic
SLDL 8D   Shift Left Double Logical
SLDT ED40   Shift significand Left Double Tfp
SLFI C25   Subtract Logical Fullword Immediate
SLG E30B   Subtract Logical Grande
SLGF E31B   Subtract Logical from Grande a Fullword
SLGFI C24   Subtract Logical from Grande a Fullword Immediate
SLGFR B91B   Subtract Logical from Grande a Fullword Register
SLGR B90B   Subtract Logical Grande Register
SLGRK B9EB   Subtract Logical Grande Register Keeping source data
SLHHHR B9CB   Subtract Logical High from High and High Registers
SLHHLR B9DB   Subtract Logical High from High and Low Registers
SLL 89   Shift Left single Logical
SLLG EB0D   Shift Left single Logical Grande
SLLK EBDF   Shift Left single Logical Keeping source data
SLR 1F   Subtract Logical Register
SLRK B9FB   Subtract Logical Register Keeping source data
SLXT ED48   Shift significand Left eXtended Tfp
SLY E35F   Subtract Logical Yonder
SP FB   Subtract Packed decimal
SPB B5   Set Page Bits
SPCS B270   Set Primary Clock Selection
SPCTL B285   Set Peripheral-counter-set ConTroLs
SPCTR B2E1   Set Peripheral CounTeR
SPGRI ????   Set Program General Register Indirect
SPKA B20A   Set Psw Key from Address
SPM 04   Set Program Mask
SPP B280   Set Program Parameter
SPT B208   Set Processor Timer
SPX B210   Set PrefiX register
SQBS EB8A   Set Qdio Buffer State
SQD ED35   SQuare root of Double hfp
SQDB ED15   SQuare root of Double Bfp
SQDBR B315   SQuare root of Double Bfp Register
SQDR B244   SQuare root of Double hfp Register
SQE ED34   SQuare root of Exponential hfp
SQEB ED14   SQuare root of Exponential Bfp
SQEBR B314   SQuare root of Exponential Bfp Register
SQER B245   SQuare root of Exponential hfp Register
SQXBR B316   SQuare root of eXtended Bfp Register
SQXR B336   SQuare root of eXtended hfp Register
SR 1B   Subtract Register
SRA 8A   Shift Right single Arithmetic
SRAG EB0A   Shift Right single Arithmetic Grande
SRAK EBDC   Shift Right single Arithmetic Keeping source data
SRDA 8E   Shift Right Double Arithmetic
SRDL 8C   Shift Right Double Logical
SRDT ED41   Shift significand Right Double Tfp
SRK B9F9   Subtract Register Keeping source data
SRL 88   Shift Right single Logical
SRLG EB0C   Shift Right single Logical Grande
SRLK EBDE   Shift Right single Logical Keeping source data
SRNM B299   Set RouNding Mode bfp
SRNMB B2B8   Set RouNding Mode Bfp
SRNMT B2B9   Set RouNding Mode Tfp
SRP F0   Shift and Round Packed decimal
SRST B25E   SeaRch STring
SRSTU B9BE   SeaRch STring Unicode
SRXT ED49   Shift significand Right eXtended Tfp
SSAIR B99F   Set Secondary Asn with Instance from Register
SSAR B225   Set Secondary Asn from Register
SSCH B233   Start SubCHannel
SSCTL B287   Set Sampling ConTroLs
SSK 08   Set Storage Key
SSKE B22B   Set Storage Key Extended
SSM 80   Set System Mask
SSYN B216   Set tod clock SYNchronization selection register
ST 50   STore
STAM 9B   STore Access Multiple
STAMY EB9B   STore Access Multiple Yonder
STAP B212   STore Address of Processor
STC 42   STore Character
STCAP B21F   STore CAPacity counts
STCH E3C3   STore Character High
STCK B205   STore ClocK
STCKC B207   STore ClocK Comparator
STCKE B278   STore ClocK Extended
STCKF B27C   STore ClocK Fast
STCM BE   STore Characters under Mask
STCMH EB2C   STore Characters under Mask High
STCMY EB2D   STore Characters under Mask Yonder
STCPS B23A   STore Channel Path Status
STCRW B239   STore Channel Report Word
STCTG EB25   STore ConTrol Grande
STCTL B6   STore ConTroL
STCY E372   STore Character Yonder
STD 60   STore Double hfp
STDY ED67   STore Double hfp Yonder
STE 70   STore Exponential hfp
STEAI B2B3   STore External timer reference Attachment Information
STETR B217   STore External Timer Reference attachment controls
STEY ED66   STore Exponential hfp Yonder
STFH E3CB   STore Fullword High
STFL B2B1   STore Facility List
STFLE B2B0   STore Facility List Extended
STFPC B29C   STore Floating Point Control register
STG E324   STore Grande
STGOC EBE3   STore Grande On Condition
STGRL C4B   STore Grande Relative Long
STH 40   STore Halfword
STHH E3C7   STore Halfword High
STHRL C47   STore Halfword Relative Long
STHY E370   STore Halfword Yonder
STIDC B203   STore ID of Channel
STIDP B202   STore cpu ID of Processor
STM 90   STore Multiple
STMC B0   STore Multiple Control
STMG EB24   STore Multiple Grande
STMH EB26   STore Multiple High
STMY EB90   STore Multiple Yonder
STNSM AC   STore then aNd System Mask
STOC EBF3   STore On Condition
STOCG EBE3   STore On Condition Grande
STOSM AD   STore then Or System Mask
STPCS B271   STore Primary Clock Selection
STPQ E38E   STore Pair to Quadword
STPT B209   STore Processor Timer
STPX B211   STore PrefiX register
STRAG E502   STore Real Address Grande
STRL C4F   STore Relative Long
STRV E33E   STore ReVersed
STRVG E32F   STore ReVersed Grande
STRVH E33F   STore ReVersed Halfword
STSCH B234   STore SubCHannel
STSI B27D   STore System Information
STSYN B217   STore tod clock SYNchronization selection register
STURA B246   STore Using Real Address
STURG B925   STore Using Real address Grande
STY E350   STore Yonder
STZP B23D   STore Zone Parameter
SU 7F   Subtract Unnormalized hfp
SUR 3F   Subtract Unnormalized hfp Register
SVC 0A   SuperVisor Call
SVS B265   Set Vector Summary
SW 6F   Subtract Wide unnormalized hfp
SWR 2F   Subtract Wide unnormalized hfp Register
SXBR B34B   Subtract eXtended Bfp Register
SXR 37   Subtract eXtended hfp Register
SXTR B3DB   Subtract eXtended Tfp Register
SXTRA B3DB   Subtract eXtended Tfp Register Alternative
SY E35B   Subtract Yonder
SYSOP ????   SYStem OPeration
SYSOP.??? ????   SYSOP - various subfunctions
SZP B23E   Set Zone Parameter
TABORT B2FC   Transaction ABORT
TAM 010B   Test Addressing Mode
TAR B24C   Test Access Register
TB B22C   Test Block
TBDR B351   convert To Bfp Double from double hfp Register
TBEDR B350   convert To Bfp Exponential from Double hfp Register
TBEGIN E560   Transaction BEGIN
TBEGINC E561   Transaction BEGIN Constrained
TCDB ED11   Test data Class for Double Bfp
TCEB ED10   Test data Class for Exponential Bfp
TCH 9F00   Test CHannel
TCH 9F   Test CHannel
TCXB ED12   Test data Class for eXtended Bfp
TDCDT ED54   Test Data Class for Double Tfp
TDCET ED50   Test Data Class for Exponential Tfp
TDCXT ED58   Test Data Class for eXtended Tfp
TDGDT ED55   Test Data Group for Double Tfp
TDGET ED51   Test Data Group for Exponential Tfp
TDGXT ED59   Test Data Group for eXtended Tfp
TEND B2F8   Transaction END
THDER B358   convert To Hfp Double from Exponential bfp Register
THDR B359   convert To Hfp Double from double bfp Register
TIO 9D00   Test I/O
TIO 9D   Test I/O
TM 91   Test under Mask
TMBP ????   Test Millicode Branch Points
TMH A70   Test under Mask Higher halfword
TMHH A72   Test under Mask High-order word, Higher halfword
TMHL A73   Test under Mask High-order word, Lower halfword
TML A71   Test under Mask Lower halfword
TMLH A70   Test under Mask Low-order word, Higher halfword
TMLL A71   Test under Mask Low-order word, Lower halfword
TMPS 0108   Test Message Path State
TMSG 0106   Test MeSsaGe
TMY EB51   Test under Mask Yonder
TP EBC0   Test Packed decimal
TPI B236   Test Pending Interruption
TPROT E501   Test PROTection
TPSW A3D   Test Program Status Word
TPZI B23F   Test Pending Zone parameter Interrupt
TR DC   TRanslate
TRACE 99   TRACE
TRACG EB0F   TRACe Grande
TRAP2 01FF   TRAP 2-byte version
TRAP4 B2FF   TRAP 4-byte version
TRCD 81   ???
TRE B2A5   TRanslate Extended
TRFET A0   TRanslate FETch
TROO B993   TRanslate One to One
TROT B992   TRanslate One to Two
TRT DD   TRanslate and Test
TRTE B9BF   TRanslate and Test Extended
TRTO B991   TRanslate Two to One
TRTR D0   TRanslate and Test Reverse
TRTRE B9BD   TRanslate and Test Reverse Extended
TRTT B990   TRanslate Two to Two
TRTX B2E9   TRanslate and Test eXit
TS 93   Test and Set
TSCH B235   Test SubCHannel
UNKCF002 ????   Test Vector Entry
UNKCF003 ????   Set Vector Entry
UNKCF004 ????   Test Vector Summary
UNKCF006 ????   Send Message
UNKCF007 ????   test message
UNKCF008 ????   Prepare Channel Buffer
UNKCF009 ????   Signal Channel buffer
UNKCF010 ????   Test Channel Buffer
UNKCF011 ????   Move Channel Buffer Data
UNKCF012 ????   Locate Channel Buffer
UNKCF013 ????   Transfer Structure
UNKMC005 ????   AND Logical Immediate
UNKMC006 ????   OR Logical Immediate
UNKMC007 ????   Insert Immediate Special Register
UNKMC008 ????   EXtract program General Register
UNKMC009 ????   Set Program General Register
UNKMC012 ????   Set Program Access Register
UNKMC013 ????   Set Program Access Register Indirect
UNPK F3   UNPacK
UNPKA EA   UNPacK Ascii
UNPKU E2   UNPacK Unicode
UPT 0102   UPdate Tree
VA A420   Vector Add
VACD A417   Vector ACcumulate Double hfp
VACDR A517   Vector ACcumulate Double hfp Register
VACE A407   Vector ACcumulate Exponential hfp
VACER A507   Vector ACcumulate Exponential hfp Register
VACRS A6CB   Vector Activity Count ReStore
VACSV A6CA   Vector Activity Count SaVe
VAD A410   Vector Add Double hfp
VADQ A590   Vector Add Double hfp scalar to Qualified register
VADR A510   Vector Add Double hfp Register
VADS A490   Vector Add Double hfp scalar to Storage
VAE A400   Vector Add Exponential hfp
VAEQ A580   Vector Add Exponential hfp scalar to Qualified register
VAER A500   Vector Add Exponential hfp Register
VAES A480   Vector Add Exponential hfp scalar to Storage
VAQ A5A0   Vector Add scalar to Qualified register
VAR A520   Vector Add Register
VAS A4A0   Vector Add scalar to Storage
VC A428   Vector Compare
VCD A418   Vector Compare Double hfp
VCDQ A598   Vector Compare Double hfp scalar with Qualified register
VCDR A518   Vector Compare Double hfp Register
VCDS A498   Vector Compare Double hfp scalar with Storage
VCE A408   Vector Compare Exponential hfp
VCEQ A588   Vector Compare Exponential hfp scalar with Qualified register
VCER A508   Vector Compare Exponential hfp Register
VCES A488   Vector Compare Exponential hfp scalar with Storage
VCOVM A643   Vector Count Ones in Vector Mask register
VCQ A5A8   Vector Compare scalar with Qualified register
VCR A528   Vector Compare Register
VCS A4A8   Vector Compare scalar with Storage
VCVM A641   Vector Complement Vector Mask register
VCZVM A642   Vector Count left Zeros in Vector Mask register
VDD A413   Vector Divide Double hfp
VDDQ A593   Vector Divide Double hfp scalar with Qualified register
VDDR A513   Vector Divide Double hfp Register
VDDS A493   Vector Divide Double hfp scalar with Storage
VDE A403   Vector Divide Exponential hfp
VDEQ A583   Vector Divide Exponential hfp scalar with Qualified register
VDER A503   Vector Divide Exponential hfp Register
VDES A483   Vector Divide Exponential hfp scalar with Storage
VL A409   Vector Load
VLBIX E428   Vector Load Bit IndeX
VLCDR A552   Vector Load Complement Double hfp Register
VLCER A542   Vector Load Complement Exponential hfp Register
VLCR A562   Vector Load Complement Register
VLCVM A681   Vector Load Complement Vector Mask register
VLD A419   Vector Load Double hfp
VLDQ A599   Vector Load Double hfp scalar to Qualified register
VLDR A519   Vector Load Double hfp Register
VLE A409   Vector Load Exponential hfp
VLEL A628   Vector Load ELement
VLELD A618   Vector Load ELement Double hfp
VLELE A608   Vector Load ELement Exponential hfp
VLEQ A589   Vector Load Exponential hfp scalar to Qualified register
VLER A509   Vector Load Exponential hfp Register
VLH A429   Vector Load Halfword
VLI E400   Vector Load Indirect
VLID E410   Vector Load Indirect Double hfp
VLIE E400   Vector Load Indirect Exponential hfp
VLINT A42A   Vector Load INTeger
VLM A40A   Vector Load Matched
VLMD A41A   Vector Load Matched Double hfp
VLMDQ A59A   Vector Load Matched Double hfp scalar to Qualified register
VLMDR A51A   Vector Load Matched Double hfp Register
VLME A40A   Vector Load Matched Exponential hfp
VLMEQ A58A   Vector Load Matched Exponential hfp scalar to Qualified register
VLMER A50A   Vector Load Matched Exponential hfp Register
VLMQ A5AA   Vector Load Matched scalar to Qualified register
VLMR A50A   Vector Load Matched Register
VLNDR A551   Vector Load Negative Double hfp Register
VLNER A541   Vector Load Negative Exponential hfp Register
VLNR A561   Vector Load Negative Register
VLPDR A550   Vector Load Positive Double hfp Register
VLPER A540   Vector Load Positive Exponential hfp Register
VLPR A560   Vector Load Positive Register
VLQ A5A9   Vector Load scalar to Qualified register
VLR A509   Vector Load Register
VLVCA A6C4   Vector Load Vector Count from Address
VLVCU A645   Vector Load Vector Count and Update
VLVM A680   Vector Load Vector Mask register
VLVXA A6C7   Vector Load Vector interruption indeX from Address
VLY A40B   Vector Load with expansion (Y)
VLYD A41B   Vector Load with expansion (Y) Double hfp
VLYE A40B   Vector Load with expansion (Y) Exponential hfp
VLZDR A51B   Vector Load Zero Double hfp into Register
VLZER A50B   Vector Load Zero Exponential hfp into Register
VLZR A50B   Vector Load Zero into Register
VM A422   Vector Multiply
VMAD A414   Vector Multiply and Add Double hfp
VMADQ A594   Vector Multiply and Add Double hfp scalar to Qualified register
VMADS A494   Vector Multiply and Add Double hfp scalar to Storage
VMAE A404   Vector Multiply and Add Exponential hfp
VMAEQ A584   Vector Multiply and Add Exponential hfp scalar to Qualified register
VMAES A484   Vector Multiply and Add Exponential hfp scalar to Storage
VMCD A416   Vector Multiply and aCcumulate Double hfp
VMCDR A516   Vector Multiply and aCcumulate Double hfp Register
VMCE A406   Vector Multiply and aCcumulate Exponential hfp
VMCER A506   Vector Multiply and aCcumulate Exponential hfp Register
VMD A412   Vector Multiply Double hfp
VMDQ A592   Vector Multiply Double hfp scalar with Qualified register
VMDR A512   Vector Multiply Double hfp Register
VMDS A492   Vector Multiply Double hfp scalar with Storage
VME A402   Vector Multiply Exponential hfp
VMEQ A582   Vector Multiply Exponential hfp scalar with Qualified register
VMER A502   Vector Multiply Exponential hfp Register
VMES A482   Vector Multiply Exponential hfp scalar with Storage
VMNSD A611   Vector MiNimum Signed Double hfp
VMNSE A601   Vector MiNimum Signed Exponential hfp
VMQ A5A2   Vector Multiply scalar with Qualified register
VMR A522   Vector Multiply Register
VMRRS A6C3   Vector Mask Register ReStore
VMRSV A6C1   Vector Mask Register SaVe
VMS A4A2   Vector Multiply scalar with Storage
VMSD A415   Vector Multiply and Subtract Double hfp
VMSDQ A595   Vector Multiply and Subtract Double hfp scalar and Qualified register
VMSDS A495   Vector Multiply and Subtract Double hfp scalar and Storage
VMSE A405   Vector Multiply and Subtract Exponential hfp
VMSEQ A585   Vector Multiply and Subtract Exponential hfp scalar and Qualified register
VMSES A485   Vector Multiply and Subtract Exponential hfp scalar and Storage
VMXAD A612   Vector MaXimum Absolute Double hfp
VMXAE A602   Vector MaXimum Absolute Exponential hfp
VMXSD A610   Vector MaXimum Signed Double hfp
VMXSE A600   Vector MaXimum Signed Exponential hfp
VN A424   Vector aNd
VNQ A5A4   Vector aNd scalar to Qualified register
VNR A524   Vector aNd Register
VNS A4A4   Vector aNd scalar to Storage
VNVM A684   Vector aNd to Vector Mask register
VO A425   Vector Or
VOQ A5A5   Vector Or scalar to Qualified register
VOR A525   Vector Or Register
VOS A4A5   Vector Or scalar to Storage
VOVM A685   Vector Or to Vector Mask register
VRCL A6C5   Vector Register CLear
VRRS A648   Vector Register ReStore
VRSV A64A   Vector Register SaVe
VRSVC A649   Vector Register SaVe Changed registers
VS A421   Vector Subtract
VSD A411   Vector Subtract Double hfp
VSDQ A591   Vector Subtract Double hfp scalar from Qualified register
VSDR A511   Vector Subtract Double hfp Register
VSDS A491   Vector Subtract Double hfp scalar from Storage
VSE A401   Vector Subtract Exponential hfp
VSEQ A581   Vector Subtract Exponential hfp scalar from Qualified register
VSER A501   Vector Subtract Exponential hfp Register
VSES A481   Vector Subtract Exponential hfp scalar from Storage
VSLL E425   Vector Shift Left single Logical
VSPSD A61A   Vector Sum Partial Sums Double hfp
VSQ A5A1   Vector Subtract scalar from Qualified register
VSQD A453   Vector SQuare root of Double hfp
VSQDR A553   Vector SQuare root of Double hfp Register
VSQE A443   Vector SQuare root of Exponential hfp
VSQER A543   Vector SQuare root of Exponential hfp Register
VSR A521   Vector Subtract Register
VSRL E424   Vector Shift Right single Logical
VSRRS A6C2   Vector Status Register ReStore
VSRSV A6C0   Vector Status Register SaVe
VSS A4A1   Vector Subtract scalar from Storage
VST A40D   Vector STore
VSTD A41D   Vector STore Double hfp
VSTE A40D   Vector STore Exponential hfp
VSTH A42D   Vector STore Halfword
VSTI E401   Vector STore Indirect
VSTID E411   Vector STore Indirect Double hfp
VSTIE E401   Vector STore Indirect Exponential hfp
VSTK A40F   Vector STore compressed (K)
VSTKD A41F   Vector STore compressed (K) Double hfp
VSTKE A40F   Vector STore compressed (K) Exponential hfp
VSTM A40E   Vector STore Matched
VSTMD A41E   Vector STore Matched Double hfp
VSTME A40E   Vector STore Matched Exponential hfp
VSTVM A682   Vector STore Vector Mask register
VSTVP A6C8   Vector STore Vector Parameters
VSVMM A6C6   Vector Set Vector Mask Mode
VTAD A454   Vector multiply Then Add Double hfp
VTAE A444   Vector multiply Then Add Exponential hfp
VTSD A455   Vector multiply Then Subtract Double hfp
VTSE A445   Vector multiply Then Subtract Exponential hfp
VTVM A640   Vector Test Vector Mask register
VX A426   Vector eXclusive-or
VXEL A629   Vector eXtract ELement
VXELD A619   Vector eXtract ELement Double hfp
VXELE A609   Vector eXtract ELement Exponential hfp
VXQ A5A6   Vector eXclusive-or scalar with Qualified register
VXR A526   Vector eXclusive-or Register
VXS A4A6   Vector eXclusive-or scalar with Storage
VXVC A644   Vector eXtract Vector Count
VXVM A686   Vector eXclusive-or to Vector Mask register
VXVMM A646   Vector eXtract Vector Mask Mode
VZPSD A61B   Vector Zero Partial Sums Double hfp
WRD 84   WRite Direct
WSR A30   Write Special Register
WSRS A38   Write Special Register Short
X 57   eXclusive-or
XC D7   eXclusive-or Characters
XDECI 53   assist eXtension for DECimal Input
XDECO 52   assist eXtension for DECimal Output
XDUMP E06   assist eXtension for storage DUMP
XDUMP E1   assist eXtension for general purpose register DUMP
XG E382   eXclusive-or Grande
XGET E0A   assist eXtension to GET a record
XGR B982   eXclusive-or Grande Register
XGRK B9E7   eXclusive-or Grande Register Keeping source data
XHEXI 61   assist eXtension for HEX Input
XHEXO 62   assist eXtension for HEX Output
XI 97   eXclusive-or Immediate
XIHF C06   eXclusive-or Immediate High with Fullword
XILF C07   eXclusive-or Immediate Low with Fullword
XIY EB57   eXclusive-or Immediate Yonder
XLIMD E08   assist eXtension to LIMit Dump
XOPC 01   assist eXtension for OPtions Call
XPNCH E04   assist eXtension to PuNCH a record
XPRNT E02   assist eXtension to PRiNT a record
XPUT E0C   assist eXtension to PUT a record
XR 17   eXclusive-or Register
XREAD E00   assist eXtension to READ a record
XRK B9F7   eXclusive-or Register Keeping source data
XSCH B276   cancel (or eXit) SubCHannel
XY E357   eXclusive-or Yonder
ZAP F8   Zero and Add Packed decimal

Totaal 1675 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.