HLASM - BASR = Branch And Save Register

De opcode van de BASR instructie is X'0D'.

Gebruik

 1. Aanroep van een subroutine - meestal in een andere CSECT - op voorwaarde dat van die routine bekend is dat die in dezelfde Amode werkt als het aanroepende programma.
 2. Verkrijgen van adresseerbaarheid.

Argumenten

 1. Register om het terugkeer-adres te ontvangen.
 2. Register met het routine-adres.

Functie

 1. De processor plaatst het adres van de byte die volgt op de BASR instructie (dit is zowel het eerstvolgende sequentiële instructie adres als het verwachtte terugkeer-adres) in het eerste register.
 2. Zij springt naar het adres in het tweede register.
 3. De conditie code wijzigt niet.

Uitzonderingen

 1. Als de processor in Amode 31 draait, dan zal het high-order bit van het 32-bit return address op 1 gesteld worden.
 2. Als het tweede argument register 0 is, dan springt de processor niet; alleen het terugkeer-adres wordt in het eerste register geplaatst.

Gerelateerde instructies

 1. BAS springt naar een routine die direct addresseerbaar is in base-displacement vorm.
 2. BCR is de aanbevolen terugkeer-instructie.
 3. BASSM springt naar een routine die wellicht in een andere Amode dient aageroepen te worden.

Hardware

 1. De BASR instructie wordt ondersteund sinds de invoering van de 370/XA architectuur.

Opmerkingen

 1. De Amode in het PSW bepaalt hoeveel bits er worden gebruikt voor het terugkeer-adres en het routine adres.

Voorbeelden

     YREGS             * Define register names
ENTRY  BASR R15,R0          * Obtain routine address
USEBASE USING USEBASE,R15       * Make code addressable
     ...
     LA  R15,=V(SUBPROG)     * Load address of subroutine
     BASR R14,R15         * Call subprogram
     ...

Naar het Opcodes overzicht.
Naar de Nederlandse Homepage voor Hlasm.com.
Naat de Algemene Homepage voor Bixoft en Hlasm.com.

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.