HLASM-gerelateerde produkten en diensten

Er zijn nog steeds velen die High Level Assembler gebruiken als programmeertaal. Deze HLASM-professionals hebben een groot aantal hulpmiddelen en diensten tot hun beschikking. Sommige hiervan zijn gratis, maar de meeste zijn beschikbaar onder commerciële condities.

Deze pagina wil een overzicht geven van de produkten en diensten die beschikbaar zijn voor de professionele HLASM-gebruikers. Elk produkt en elke dienst wordt beschreven in een paar korte zinnen. Bij sommige omschrijvingen is tevens meer uitgebreide (commercië le) informatie beschikbaar.

Wilt u uw produkt of dienst toevoegen aan deze pagina? Kijk dan bij de instructies voor het aanmelden.

Belangrijke opmerking

De informatie op deze pagina wordt aangeboden als een handreiking aan de lezer. Alle informatie is aangeleverd door de eigenaar van het betreffende produkt of de betreffende dienst. Aangezien de beschrijvingen kort zjin, kunnen zij niet volledig zijn. Wij bieden geen enkele garantie en accepteren geen enkele aansprakelijkheid. Wij adviseren de lezer ten sterkste om additionele informatie in te winnen, de compleetheid en correctheid van de informatie te controleren, en grondig na te gaan of het betreffende produkt aansluit op uw behoefte, voordat u een van de op deze pagina vermelde produkten of diensten afneemt.

Categorieën van produkten en diensten

Voor een beter overzicht hebben we de produkten en diensten opgesplitst in de volgende vier groepen:


HLASM en compatibele assemblers.


Debuggers en overige hulpmiddelen.


Cursussen en ondersteuning.


Al het overige.


Instructies voor het indienen van toevoegingen aan deze pagina.

Als u uw produkt of dienst wilt toevoegen aan deze pagina, dan verzoeken wij u om een kort berichtje te sturen aan Abe Kornelis die deze pagina onderhoudt. Uw bericht dient de volgende zaken te bevatten:

Wij behouden ons het recht voor om de aangeleverde tekst te weigeren of te redigeren. Uw tekst dient niet langer te zijn dan een handvol regels - precies genoeg om de interesse van de lezer op te wekken. Vergeet niet het internet-adres (URI of URL) van een web-pagina met alle relevante informatie te vermelden.

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen

Kies aub de produkt/services lijst van uw keuze
Engelse vlag Nederlandse vlag
Engels
English
Nederlands

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Naar de HLASM-compatibele assemblers.
Naar de Debuggers en overige hulpmiddelen.
Naar de HLASM-gerelateerde diensten.
Naar al het overige.

Naar de Nederlandse homepage.
Naar de algemene homepage.Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.