HLASM - Lijst van gangbare Directives, op volgorde van Naam

De lijst hieronder bevat: Sorteer deze lijst op: Breid deze lijst uit met: Deze lijst zonder: Vertaal in:
  • Alleen gangbare instructies
  • Wel Directives, geen Opcodes
  • Noch Extended mnemonics noch Functie codes
  • op volgorde van Naam

 

Mnemonic Opcode Masker Naam
AMODE --   Addressing MODE
ALIAS --   ALIAS definition
ACONTROL --   Assembler CONTROL
ACTR &&   Assembler CounTeR
AEJECT --   Assembler EJECT macro listing
AGOB &&   Assembler GO Backward
AGO &&   Assembler GO to
AIF &&   Assembler IF
AIFB &&   Assembler IF Backward
AINSERT &&   Assembler INSERT source line
ANOP &&   Assembler No-OPeration
AREAD &&   Assembler READ source record
ASPACE &&   Assembler SPACE macro listing
ADATA --   Associated DATA
CCW --   Channel Command Word
CCW0 --   Channel Command Word format-0
CCW1 --   Channel Command Word format-1
CATTR --   Class ATTRibutes
CXD --   Combined eXternal Dummy lengths
COM --   COMmon control section
CNOP --   Computer No-OPeration
CEJECT --   Conditional EJECT listing
CSECT --   Control SECTion
COPY --   COPY member
DC --   Define Constant
DXD --   Define eXternal Dummy section
DS --   Define Storage
DROP --   DROP
DSECT --   Dummy SECTion
EJECT --   EJECT listing
END --   END assembly
ENTRY --   ENTRY point
EQU --   EQUate
EXITCTL --   EXIT ConTroL values
XATTR --   eXternal ATTRibutes
EXTRN --   EXTeRNal symbol
GBLA &&   GloBaL Arithmetic variable
GBLB &&   GloBaL Boolean variable
GBLC &&   GloBaL Character variable
ICTL --   Input ConTroL
ISEQ --   Input SEQuence checking
LTORG --   LiTeral pool ORiGin
LCLA &&   LoCaL Arithmetic variable
LCLB &&   LoCaL Boolean variable
LCLC &&   LoCaL Character variable
LOCTR --   LOCaToR
MEND &&   Macro END
MEXIT &&   Macro EXIT
MHELP &&   Macro HELP
MNOTE &&   Macro NOTE
MACRO &&   MACRO start
OPSYN &&   OPcode SYNonym
ORG --   ORiGin
POP --   POP stacked status
PRINT --   PRINT settings
PROCESS --   PROCESSing options
PUNCH --   PUNCH object record
PUSH --   PUSH status onto stack
RSECT --   Read-only SECTion
REPRO --   REPROduce as object record
RMODE --   Residence MODE
SETA &&   SET Arithmetic variable
SETAF &&   SET Arithmetic variable by external Function
SETB &&   SET Boolean variable
SETC &&   SET Character variable
SETCF &&   SET Character variable by external Function
SPACE --   SPACE listing
START --   START assembly
TITLE --   TITLE definition
USING --   USING
WXTRN --   Weak eXTeRNal

Totaal 71 regels in deze lijst.

 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]
 

Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.